tiền công - các bài viết về tiền công, tin tức tiền công

Bắt giữ đối tượng nhận tiền để dẫn đường đưa người vượt biên trái phép

Được thuê dẫn đường đưa người vượt biên trái phép với số tiền công hậu hĩnh, My đã nhận lời, khi đang đưa 9 người vượt biên thì My bị bắt giữ.

Theo dõi Pháp Luật Plus