Pháp Luật Plus - tiêm vaccine trẻ 12 - 17 tuổi - các bài viết về tiêm vaccine trẻ 12 - 17 tuổi, tin tức tiêm vaccine trẻ 12 - 17 tuổi

tiêm vaccine trẻ 12 - 17 tuổi - các bài viết về tiêm vaccine trẻ 12 - 17 tuổi, tin tức tiêm vaccine trẻ 12 - 17 tuổi

Vaccine nào sẽ được tiêm cho học sinh?

Bộ Y tế vừa có thông báo chính thức về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1