Pháp Luật Plus - Tiêm vaccine phòng Covid -19 tại nhà cho người già yếu và có bệnh nền - các bài viết về Tiêm vaccine phòng Covid -19 tại nhà cho người già yếu và có bệnh nền, tin tức Tiêm vaccine phòng Covid -19 tại nhà cho người già yếu và có bệnh nền

Tiêm vaccine phòng Covid -19 tại nhà cho người già yếu và có bệnh nền - các bài viết về Tiêm vaccine phòng Covid -19 tại nhà cho người già yếu và có bệnh nền, tin tức Tiêm vaccine phòng Covid -19 tại nhà cho người già yếu và có bệnh nền

Quảng Ninh: Tiêm vaccine phòng Covid -19 tại nhà cho người già yếu và có bệnh nền

Quảng Ninh thành lập các đoàn y tế tới tận nhà tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người già yếu không thể tới các điểm tiêm chủng tập trung.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1