Pháp Luật Plus - tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi - các bài viết về tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, tin tức tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi

tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi - các bài viết về tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, tin tức tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi

Trẻ dưới 12 tuổi từng là F0 có cần tiêm vaccine phòng COVID-19?

Ngành y tế và các ngành chức năng liên quan đang gấp rút chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1