tiêm vắc xin covid 19 - các bài viết về tiêm vắc xin covid 19, tin tức tiêm vắc xin covid 19

Bộ Y tế: Không bỏ phí bất cứ liều vắc-xin phòng Covid-19 nào

Hiện các địa phương đang triển khai tiêm vắc xin phòng covid-19 và đảm bảo không bỏ phí bất cứ liều vắc xin nào.

Theo dõi Pháp Luật Plus