Pháp Luật Plus - tiêm vắc covid-19 từ 18 tuổi - các bài viết về tiêm vắc covid-19 từ 18 tuổi, tin tức tiêm vắc covid-19 từ 18 tuổi

tiêm vắc covid-19 từ 18 tuổi - các bài viết về tiêm vắc covid-19 từ 18 tuổi, tin tức tiêm vắc covid-19 từ 18 tuổi

Bộ Y tế: Đẩy nhanh tiêm vắc xin COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

Theo công văn của Bộ Y tế, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1