Pháp Luật Plus - TIỀM NĂNG - các bài viết về TIỀM NĂNG, tin tức TIỀM NĂNG

TIỀM NĂNG - các bài viết về TIỀM NĂNG, tin tức TIỀM NĂNG

Chuyên gia, nhà đầu tư “bỏ phiếu” cho phương án giá mua điện mặt trời nào?

Phần lớn các doanh nghiệp và người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khi được hỏi đều nghiêng về phương án bốn vùng giá “thu mua” ĐMT.

Theo dõi Pháp Luật Plus