thuyết trình - các bài viết về thuyết trình, tin tức thuyết trình

Lạ lùng sinh viên Mỹ cởi quần áo khi thuyết trình luận văn

Một sinh viên năm cuối tại đại học Cornell ở Mỹ đã cởi bỏ hết quần áo trong khi thuyết trình luận văn tốt nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus