Thủy Nguyên - các bài viết về Thủy Nguyên, tin tức Thủy Nguyên

Hải Phòng sắp có trung tâm Chính trị - Hành chính và trung tâm Hội nghị - Biểu diễn hơn 4.000 tỷ đồng

Hải Phòng sắp có trung tâm Chính trị - Hành chính và trung tâm Hội nghị - Biểu diễn hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Sức sống mới trên miền quê Kênh Giang

Sức sống mới trên miền quê Kênh Giang

0
Chúng tôi về thôn Chợ Giá, xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), nơi được chọn làm mô hình điểm “Nông thôn mới kiểu mẫu” đầu tiên của thành phố.