thủy điện Hủa Na - các bài viết về thủy điện Hủa Na, tin tức thủy điện Hủa Na

Làm rõ nguyên nhân cá nuôi lồng chết hàng loạt trên lòng hồ thủy điện Hủa Na

Hiện tại các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu nước, cá tiến hành xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Theo dõi Pháp Luật Plus