Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Yteco còn có những vi phạm trong quản lý sử dụng đất thuê của Nhà nước...Mới đây, UBND TP HCM ban hành thông báo kết luận thanh tra (KLTT) về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. HCM (Yteco). Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2018 đến thời kỳ thanh tra.

KLTT đã chỉ ra những thiếu sót, vi phạm quy định pháp luật trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, kế toán như đã nêu tại KLTT. Tại báo cáo tài chính thời điểm ngày 30/6/2020 của Yteco (do Ban Điều hành mới chỉ đạo điều chỉnh sau khi có kết quả soát xét) thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tiềm năng kinh tế của công ty không đầy đủ, không đúng thực tế, từ đó phản ánh không đúng giá trị doanh nghiệp, dẫn đến khả năng không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông Yteco, trong đó có cổ đông Nhà nước là Công ty Dược Sài Gòn.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Yteco còn có những vi phạm trong quản lý sử dụng đất thuê của Nhà nước; việc chấp hành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước... cần được tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

yteco-27-122-1read-only-16405402148151845230201.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM - Ảnh: NHẬT THỊNH

KLTT chỉ rõ việc tăng vốn điều lệ 2020 của Yteco. Phương án chào bán cổ phiếu đã được Hội đồng Quản trị, Đại hội cổ đông bất thường của của Yteco thông qua (ngày 8/11/2020) có nhiều nội dung không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, phương án tăng vốn điều lệ với giá chào bán cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần với số lượng dưới 100 nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là không xác định rõ về đối tượng và số lượng nhà đầu tư trong số các cổ đông hiện hữu; được chào bán đến hơn 100 cổ đông hiện hữu của Yteco; phương án tăng vốn điều lệ được thông qua trên cơ sở kết quả biểu quyết tại đại hội, trong đó bao gồm biểu quyết thuận của một số cổ đông là nhà đầu tư có tên trong danh sách được mua cổ phần phát hành riêng lẻ đợt này (đã được Hội đồng Quản trị Yteco phê duyệt sau đó) là trái với Khoản 3, Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2006 (hết hiệu lực vào ngày 1/1/ 2021).

Về giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm tại phương án với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành thêm cho giới hạn dưới 100 nhà đầu tư khi không tiến hành thẩm định về giá trị doanh nghiệp, không thông qua hình thức đấu giá cổ phiếu là không đảm bảo nguyên tắc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán dẫn đến chưa bảo đảm quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu (trong đó có cổ đông Nhà nước).

KLTT nêu rõ: các sai phạm, thiếu sót nêu trên trách nhiệm thuộc về Hội đồng Quản trị, Đại diện pháp luật Yteco có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra đã kiến nghị và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. HCM thống nhất chỉ đạo tại thông báo số 748, giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Dược Sài Gòn TNHH MTV chỉ đạo đại diện vốn của Công ty Dược Sài Gòn tại Yteco yêu cầu Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật của Yteco tuân thủ nghiêm quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, chứng khoán, đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế... và các quy định pháp luật liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khẩn trương khắc phục các sai phạm, thiếu sót được nêu tại kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, trong đó cần hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua trái quy định pháp luật…

Trường hợp Yteco tiếp tục thực hiện việc bán cổ phần phát hành thêm trái quy định của pháp luật nêu trên, cố ý gây thiệt hại đến quyền lợi của cổ đông Yteco nói chung và cổ đông Nhà nước nói riêng thì cần chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp sẽ tục thông tin khi sự việc có diễn biến mới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận