Yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An khẩn trương, tập trung triển khai thi công hoàn thiện trên phần diện tích đã được giao đất của các dự án.UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản số 1170/UBND-KTN về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An khẩn trương, tập trung triển khai thi công hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phần diện tích đã được giao đất của các dự án Khu dân cư và chợ Điện Dương, Khu đô thị số 7B, Khu đô thị SENTOSA RIVERSIDE, Khu dân cư An Cư 1, Khu đô thị Bách Đạt;

screenshot_20211129_091647-0918

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của Công ty Bách Đạt An.

Đồng thời, thường xuyên báo cáo tiến độ và tình hình thi công cho Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan để theo dõi, quản lý.  Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị giao đất triển khai thi công tất cả các dự án đảm bảo tiến độ.

UBND thị xã Điện Bàn tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định của các dự án; trường hợp cần thiết, củng cố hồ sơ, thủ tục để bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết...

Trước đó, ngày 26/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 3476/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư - do ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh làm Tổ trưởng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận