Trong khoảng thời gian từ ngày 22/08/2018 đến ngày 15/06/2021, bà Lê Thị Hải Bình đã sử dụng 46 tài khoản để liên tục mua, bán cổ phiếu APG.doi-khi-thao-tung-thi-truong-cung-hop-phap-36--1634806057-width497height280

Hình ảnh mang tính chất minh họa. (Nguồn: 24h Money)

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 01/6/2023, UBCKNN ban hành Quyết định  về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Hải Bình.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, bà Lê Thị Hải Bình bị phạt 1,5 tỷ đồng có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Trong khoảng thời gian từ ngày 22/08/2018 đến ngày 15/06/2021, bà Lê Thị Hải Bình đã sử dụng 46 tài khoản bao gồm 01 tài khoản của mình và 45 tài khoản của 34 nhà đầu tư để liên tục mua, bán cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu APG

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Lê Thị Hải Bình cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 403/QĐ-XPHC ngày 01/06/2023 đối với bà Lê Thị Hải Bình, ngày 01/06/2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Hải Bình.

Cụ thể, cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 01/6/2023, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Cùng với đó, bà Lê Thị Hải Bình bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 01/6/2023, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận