Hai doanh nghiệp này đều có trụ sở tại tỉnh Lào Cai và có hoạt động ngành nghề kinh doanh như dịch vụ lưu trú ngắn ngày, đầu tư tài chính...Tổng tài sản 94 tỷ đồng, một nửa là đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết và đơn vị khác

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai (sau đây gọi tắt là: Xổ số kiến thiết Lào Cai) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được thành lập ngày 1/4/1992, do UBND tỉnh Lào Cai là chủ sở hữu.

Trụ sở chính của Công ty nằm tại số 044, đường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo giới thiệu trên website Công ty, doanh nghiệp có nhiệm vụ kinh doanh các loại hình xổ số kiến thiết và dịch vụ nhà nghỉ, nhằm huy động những tiền nhàn rỗi trong dân cư tập trung vào ngân sách nhà nước để đầu tư trở lại xây dựng các công trình phúc lợi…

cc

Xổ số kiến thiết Lào Cai đang ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu khí Du lịch Sapa và Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai.

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Xổ số kiến thiết Lào Cai đang ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu khí Du lịch Sapa và Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai.

Tại thời điểm 31/12/2022, Xổ số kiến thiết Lào Cai ghi nhận tổng tài sản là hơn 94 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm 2022.

Trong đó, tài sản ngắn hạn của Xổ số kiến thiết Lào Cai là là trên 36,8 tỷ đồng, nhưng riêng đầu tư tài chính ngắn hạn đã chiếm đến gần 80% tài sản ngắn hạn của Công ty – gần 29,4 tỷ đồng. Được biết, đây chính là các khoản tiền gửi có kỳ hạn (từ 6 – 12 tháng) được gửi tại các ngân hàng thương mại với giá trị lên đến gần 29,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản dài hạn của Xổ số kiến thiết Lào Cai ghi nhận ở thời điểm kết thúc năm 2022 là trên 57,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn tài sản dài hạn của Xổ số kiến thiết Lào Cai đang nằm ở đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác với con số ghi nhận lên đến trên 49,4 tỷ đồng, chiếm đến gần một nửa tổng tài sản của doanh nghiệp.

1

Xổ số kiến thiết Lào Cai nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ quyền biểu quyết là 25,26% tại Công ty Cổ phần Dầu khí Du lịch Sapa. 

Cụ thể, Xổ số kiến thiết Lào Cai đang đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Công ty Cổ phần Dầu khí Du lịch Sapa) với giá trị là hơn 25,26 tỷ đồng – tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ quyền biểu quyết là 25,26%.

Được biết, Công ty Cổ phần Dầu khí Du lịch Sapa có hoạt động kinh doanh chính là khách sạn, nhà hàng; Đầu tư tài chính; Dịch vụ lữ hành…

vv

Thông tin về Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Đáng chú ý, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Xổ số kiến thiết Lào Cai đã đưa ra ý kiến ngoại trừ, trong đó có đề cập nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Dầu khí Du lịch Sapa.

Đơn vị kiểm toán cho biết chưa thu thập được báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa – khoản đầu tư của Công ty liên kết đang có kế hoạch thoái vốn theo Công văn số 343/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai.

“Do đó, chúng tôi không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với các khoản mục dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn, chi phí tài chính và tổng lợi nhuận sau thuế TNDN cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty”, ý kiến của đơn vị kiểm toán nêu rõ.

2

Xổ số kiến thiết Lào Cai nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ quyền biểu quyết là 5% tại Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai.

Xổ số kiến thiết Lào Cai cũng đang đầu tư vào Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai với giá trị ghi nhận ở thời điểm 31/12/2022 là hơn 24,2 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Xổ số kiến thiết Lào Cai cho biết, các khoản đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai được doanh được Xổ số kiến thiết Lào Cai nhận bàn giao từ Công ty TNHH MTV Du lịch Lào Cai theo biên bản chuyển giao khoản vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác ngày 24/11/2014 giữa bên chuyển giao (Công ty TNHH MTV Du lịch Lào Cai), bên nhận chuyển giao (Xổ số kiến thiết Lào Cai) và đại diện của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai.

dk1

Thông tin về Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ghi nhận mã ngành, nghề kinh doanh chính là Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc.

Tại đây, Xổ số kiến thiết Lào Cai có tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ quyền biểu quyết tại Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai là 5%.

Đáng chú ý, với trường hợp tại Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai, tỷ lệ góp vốn 5% là tỷ lệ theo đăng ký kinh doanh. Hiện tại, Xổ số kiến thiết Lào Cai đã góp 590.000 USD trên tổng số vốn cam kết góp là 990.000 USD theo đăng ký kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của Xổ số kiến thiết Lào Cai, Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai có hoạt động kinh doanh chính là Dịch vụ khách sạn; hoạt động vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài.

Còn theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai đã có mã ngành, nghề kinh doanh chính là Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc.

Thông tư số 01/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2014.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số.

Việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở chấp thuận của chủ sở hữu.

Nguyên tắc, hình thức, giới hạn đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp và thẩm quyền của doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện theo chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2022

Trong năm 2022, Xổ số kiến thiết Lào Cai ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 102,4 tỷ đồng trong năm 2022, giảm không đáng kể so với kết quả thực hiện của năm 2021.

Trong đó, phần lớn doanh thu thuần của Công ty đến từ kinh doanh xổ số truyền thống (chiếm hơn 90% tổng doanh thu thuần).

MnxBRjFRaXBPZmxoTVU1b1htSlQyWDhHc3dlSW4xZDlWaDNfTE5qOE5zQk1XTQ

Hình ảnh minh họa. (Nguồn: sosanhnha.com)

Năm 2022, chi phí quản lý doanh nghiệp và doanh thu hoạt động tài chính của Xổ số kiến thiết Lào Cai không có nhiều biến động so với năm trước. Trong khi đó, chi phí kinh doanh của Xổ số kiến thiết Lào Cai giảm hơn 4% so với, đạt hơn 81,8 tỷ đồng.

Điều này đã giúp cho lợi nhuận gộp của Xổ số kiến thiết Lào Cai tăng từ 18,0 tỷ đồng (năm 2021) lên trên 20,6 tỷ đồng (năm 2022), trong khi lợi nhuận khác cũng ghi nhận tăng.

Những yếu tố nêu trên đã giúp cho lợi nhuận trước thuế của Xổ số kiến thiết Lào Cai trong năm 2022 đạt hơn 6,42 tỷ đồng, tăng 83% so với kết quả thực hiện của năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Xổ số kiến thiết Lào Cai ghi nhận đạt hơn 5,14 tỷ đồng, tăng gần 72% so với năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, tiền và tương đương tiền của Xổ số kiến thiết Lào Cai liên tục giảm mạnh trong thời gian qua. Theo đó, chỉ tiêu tiền và tương đương tiền của Công ty giảm từ mức gần 13,2 tỷ đồng (đầu năm 2021), xuống còn hơn 9,47 tỷ đồng (đầu năm 2022) và tiếp tục giảm hơn một nửa, xuống còn 4,73 tỷ đồng (kết thúc năm 2022).

Xét về nguồn vốn, ở thời điểm kết thúc năm 2022, Xổ số kiến thiết Lào Cai có số nợ phải trả là hơn 23,9 tỷ đồng, trong đó toàn bộ đều là nợ ngắn hạn và không ghi nhận nợ dài hạn (riêng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là hơn 5,25 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của công ty là hơn 70 tỷ đồng, tăng 1,88% so với thời điểm đầu năm 2022.  

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận