Theo Thanh tra Bộ KH&ĐT thì các sai sót, vi phạm xảy ra ở hầu hết các khâu trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện các dự án ODA không hoàn lại và các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.404
Mất kết nối, hãy kiểm tra lại đường truyền

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận