Vietnam Airlines cho biết sẽ thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, từ ngày 15/11 sang ngày 21/11.Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) đã công bố thông tin tại cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, từ ngày 15/11 sang ngày 21/11.

Ngày 12/10 vẫn là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ. Lý do được hãng hàng không này đưa ra là kế hoạch công tác của lãnh đạo công ty thay đổi.

Cũng vì chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm 2022, mã cổ phiếu HVN (Tổng công ty Hàng không Việt Nam, HOSE) bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/7.

Hiện nay, Vietnam Airlines cũng chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022. Cuối tháng 8, trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Vietnam Airlines cho biết, ngày 11/8, tổng công ty nhận được công văn của HOSE yêu cầu nhanh chóng công bố thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán 2022, báo cáo thường niên 2022 và báo cáo soát xét bán niên 2023.

Trước đó, ngày 12/7, HoSE đã có quyết định đưa cổ phiếu HVN từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do Vietnam Airlines đã chậm nộp báo cáo tài chính 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính tự lập, trong quý II/2023, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt 20.565 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2022.  

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn tiếp tục âm 1.294 tỷ đồng trong quý II/2023.

Tại thời điểm 30/6/2023, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 59.158 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm nay.

Ở thời điểm kết thúc quý 2/2023, Vietnam Airlines ghi nhận nợ phải trả lên đến 70.756 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm nhưng vẫn cao gấp 1,2 lần tổng tài sản. Đáng chú ý, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP ghi nhận 27.987 tỷ đồng nợ tài chính, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đang âm 11.598 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 35.667 tỷ đồng.

Theo quy định của Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 về cuộc họp ĐHĐCĐ và điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về các trường hợp cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết, nếu tiếp tục tình trạng chậm trễ trong họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, kèm với việc chưa công bố báo cáo kiểm toán 2022 và lợi nhuận liên tiếp âm nhiều năm (3 năm) có thể khiến mã cổ phiếu HVN bị hủy niêm yết tại sàn.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận