Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng, lên 55.891 tỷ đồng và trở thành nhà băng có vốn điều lệ lớn thứ hai trong ngành.vietcombank-7-of-18-3462

Ảnh minh họa. (Nguồn: Mekong Asean)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng, theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức của VCB đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank năm 2022 đã thông qua phương án phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới).

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng, từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng.

Nếu phát hành thành công, Vietcombank sẽ trở thành nhà băng có vốn điều lệ lớn thứ hai trong ngành, chỉ xếp sau ngân hàng tư nhân VPBank.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định, Vietcombank phải thực hiện sửa đổi điều lệ, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định.

Kết thúc quý q/2023, Vietcombank ghi nhận quy mô tăng trưởng cao hơn tốc độ bình quân của ngành. Chất lượng tín dụng được kiểm soát hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0.85%; tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao (gần 320%).

Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng gần 13% so với cùng kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận