Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco bị xử phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.305127117_489622029838211_8160481325658974658_n

Ảnh minh họa. (Nguồn: vitaco.petrolimex.com.vn)

Ngày 29/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Mã HOSE: VTO).

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021), Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco bị xử phạt 125 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cụ thể, ttheo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty, Công ty có 07 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoáns.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2023.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco là một doanh nghiệp Nhà Nước được thành lập theo Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công thương) trên cơ sở chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Vận tải Xăng dầu Vitaco thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco và chính thức hoạt động từ ngày 01/02/2006.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco ghi nhận  doanh thu thuần đạt gần 276 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế trong quý đầu năm 2023 của VTO cũng tăng mạnh từ 1,9 tỷ đồng (năm 2022) lên hơn 13,8 tỷ đồng (năm 2023).

Tính đến thời điểm 31/3/2023, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco ghi nhận tổng tài sản là hơn 1.682 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của VTO ở thời điểm cuối quý 3/2023 là hơn 517 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu là hơn 1.165 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận