Với nhiều lỗi vi phạm, CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã HoSE: VIP) đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 150 triệu đồng.P21

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vipco.com.vn)

Ngày 22/3/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO.bị xử phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo Quyết định xử phạt, CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đối với nội dung Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo công văn số 341/VP-CV-CBTT ngày 19/10/2021 do hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ năm 2021.

Bên cạnh đó, CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO  còn bị xử phạt số tiền 100 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cụ thể, CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 07 thành viên Hội đồng quản trị.

Như vậy, CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO bị xử phạt tổng cộng 150 triệu đồng.

Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tiền thân là Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I,trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Ngày 22/07/1980, Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I được thành lập để thực hiện nhiệm vụ vận tải xăng dầu trong nước và quốc tế theo kế hoạch của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Năm 2022, doanh thu thuần của CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO đạt 876 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 246,7 tỷ đồng, cao gấp 23,4 lần năm 2021, chủ yếu do lãi quý 4 đóng góp.

Năm 2022, CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO thông qua kế hoạch kinh doanh với 755,5 tỷ đồng doanh thu và 31,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 78% và 301% so với thực hiện năm 2021. 

Như vậy kết thúc năm 2022, CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã hoàn thành vượt 16% kế hoạch doanh thu và vượt xa kế hoạch lợi nhuận.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận