Báo cáo tài chính soát xét bán niên của HBC ghi nhận lỗ ròng 713 tỷ đồng. Trong khi đó, ở báo cáo tự lập doanh nghiệp báo lãi 103 tỷ đồng.xd-hbc-16847238533991774926557

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Người Lao đông)

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố báo cáo soát xét bán niên 2023 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Đáng chú ý, Báo cáo tài chính soát xét bán niên của HBC ghi nhận khoản lỗ ròng 711 tỷ đồng. Trong khi đó, ở báo cáo tự lập doanh nghiệp báo lãi 101 tỷ đồng.

Khoản mục thay đổi lớn nhất của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong báo cáo soát xét so với báo cáo tự lập là lợi nhuận khác giảm 99% còn 6 tỷ đồng, đã khiến cho lợi nhuận sau soát xét của doanh nghiệp này giảm mạnh. Theo giải trình, khoản mục này thay đổi do điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản của công ty mẹ.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần 3.462 tỷ đồng, giảm gần 52% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, công ty báo lỗ 711 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 65 tỷ đồng.

Tính tại thời điểm kết thúc tháng 6/2023, tổng tài sản của HBC còn 13.876 tỷ đồng, giảm 1.718 tỷ đồng so với đầu năm và giảm 825 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Con số chênh lệch lớn nhất giữa báo cáo tự lập và báo cáo soát xét là phải thu ngắn hạn khác, giảm từ hơn 2.900 tỷ đồng xuống hơn 1.700 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, số lỗ lũy kế của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lên đến 2.812 tỷ đồng. Do đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc quý 2/2023 giảm hơn một nửa so với đầu năm, chỉ còn 503 tỷ đồng.

Tại báo cáo soát xét của HBC, kiểm toán viên nhấn mạnh việc công ty phát sinh khoản lỗ thuần cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc tại ngày 30/6/2023 là 711 tỷ đồng và lỗ lũy kế 2.812 tỷ đồng.

Công ty có các khoản nợ vay đã quá hạn, trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối các khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, HBC đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn.

“Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắn chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn”, đơn vị Kiểm toán nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận