Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến hết tháng 3/2023, tỉnh Bắc Giang thành lập được 54 CCN với tổng diện tích 2.168 ha, trong đó 32 CCN có hạ tầng kỹ thuật đi vào hoạt động với diện tích 1.010 ha.Tin nên đọc

Hiện nay, diện tích đất công nghiệp cho doanh nghiệp thứ cấp thuê là 517 ha với 248 dự án, vốn đầu tư thực hiện 9.005/32.765 tỷ đồng tổng vốn đăng ký, trong đó 223 dự án đã đi vào hoạt động, 25 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, tạo việc làm cho hơn 46 nghìn lao động.

Về công tác đầu tư và xây dựng hạ tầng, 16 cụm công nghiệp (CCN) được giao cho các chủ đầu tư là UBND cấp huyện, doanh nghiệp làm chủ đầu tư có tổng diện tích 202 ha, chủ yếu là các CCN được thành lập năm 2011 tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 23/3/2011. Diện tích các CCN nhỏ (trung bình 12,6 ha/cụm), cơ bản đã lấp đầy 100%.

org_90fbe141b1e1db32_1615356296000

Một trong nhiều dự án CCN, KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh Chí Kiên

Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật của các CCN chưa được đầu tư đồng bộ do trước đây phần lớn UBND cấp huyện không có ngân sách để đầu tư xây dựng hạ tầng CCN, các đơn vị thứ cấp có dự án đã tự đầu tư phần dự án của mình. 

38 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư có tổng diện tích 1.966 ha. Một số CCN đã được triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh như: CCN Nham Sơn - Yên Lư (huyện Yên Dũng); CCN Việt Tiến (huyện Việt Yên); CCN Hợp Thịnh, CCN Thanh Vân (huyện Hiệp Hòa); CCN Tân Hưng (huyện Lạng Giang).

Tại buổi làm việc ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cho hay: Hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: Công tác chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), cho thuê đất, đầu tư hạ tầng còn chậm; việc kiểm tra, đôn đốc và báo cáo, đề xuất Sở Công Thương hàng tháng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, địa phương và chủ đầu tư đã nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong công tác GPMB; tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; các thủ tục hành chính về xây dựng, PCCC; công tác quy hoạch chi tiết; tiến độ đầu tư như hoàn thiện thủ tục giao đất cho chủ đầu tư, quá trình triển khai đầu tư;…

Để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Huyện Hiệp Hòa

- CCN Việt Nhật (khoảng 2,67ha), CCN Hà Thịnh (khoảng 7,83ha), CCN Hợp Thịnh (khoảng 5,6ha): Hoàn thành GPMB và cho thuê đất xong trong tháng 6/2023.

- CCN Jutech (khoảng 40ha), CCN Đoan Bái (khoảng 24,6ha): Hoàn thành GPMB và cho thuê đất xong trong tháng 08/2023.

- CCN Đoan Bái - Lương Phong 1 (khoảng 50ha), CCN Đoan Bái - Lương Phong 2 (khoảng 19,1ha giai đoạn 1 và 53,5ha giai đoạn 2): Hoàn thành GPMB và cho thuê đất xong trong năm 2023.

- CCN Đoan Bái - Lương Phong 1, CCN Đoan Bái - Lương Phong 2: Khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung xong trong tháng 6/2023.

CCNVietNhat

Cụm công nghiệp Việt Nhật trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

2. Huyện Việt Yên

- CCN Trung Sơn - Ninh Sơn: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối xong trong tháng 6/2023;

- CCN Tăng Tiến: Hoàn thành GPMB diện tích khoảng 1,05ha còn lại và cho thuê đất toàn bộ diện tích còn lại (khoảng 4,48ha), xong trong tháng 6/2023.

- UBND huyện Việt Yên chủ trì, phối hợp thống nhất với UBND huyện Yên Dũng khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong GPMB CCN Tăng Tiến đối với các hộ gia đình thuộc xã Nội Hoàng xâm canh đảm bảo theo tiến độ nêu trên.

3. Huyện Tân Yên

- CCN Đồng Đình: Hoàn thành cho thuê đất đợt 1 khoảng 20ha xong trước ngày 15/4/2023; hoàn thành GPMB diện tích khoảng 2,4ha còn lại và cho thuê đất toàn bộ diện tích còn lại khoảng 27ha xong trong tháng 5/2023.

- CCN Lăng Cao: Hoàn thành cho thuê đất đợt 2 khoảng 08ha xong trước ngày 15/4/2023; hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 12,2ha còn lại xong trong tháng 8/2023.

- UBND huyện Tân Yên tổ chức buổi làm việc mời Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan để xem xét giải quyết cụ thể những khó khăn liên quan đến 01 hộ gia đình có diện tích đất thu hồi khoảng 3,2ha, xong trước ngày 06/4/2023.

4. Huyện Lạng Giang

- CCN Nghĩa Hòa; CCN Đại Lâm: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa xong trong tháng 6/2023;

- CCN Hương Sơn: Hoàn thành thuê đất đợt 3 khoảng 21,7ha xong trước ngày 15/4/2023; hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 2,7ha còn lại xong trong tháng 5/2023.

- UBND huyện Lạng Giang chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư CCN Hương Sơn, cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với phần diện tích khoảng 3,2ha chồng lấn với đường gom cao tốc.

5. Huyện Lục Nam

- CCN Lan Sơn 2, CCN Tiên Hưng: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa xong trong tháng 5/2023;

- UBND huyện Lục Nam chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư CCN Lan Sơn 2 giải quyết việc di chuyển 02 nghĩa trang thuộc thôn Muối và thôn Chính Thượng, xã Lan Mẫu trong phạm vi thực hiện dự án.

6. Huyện Yên Dũng

- CCN Yên Lư: Hoàn thành cho thuê đất đợt 2 khoảng 2,74ha xong trong tháng 4/2023; hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích còn lại khoảng 1,75ha xong trong tháng 7/2023.

- CCN Nội Hoàng: Hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 0,7ha còn lại xong trong tháng 8/2023.

20230327165012-f996_wm.

Cụm Công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng. Ảnh batdongsan.com.vn

7. Thành phố Bắc Giang

- CCN Dĩnh Trì: Hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 0,9ha còn lại xong trong tháng 5/2023.

- CCN Tân Mỹ: Hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 1,02ha còn lại xong trong tháng 5/2023.

Tại buổi làm việc ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB các CCN trên địa bàn tỉnh, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong GPMB, tập trung cao cho việc đảm bảo vị trí tiếp nhận và tổ chức di chuyển mộ được thuận lợi nhanh chóng.

Hoàn thiện hồ sơ thuê đất, giao đất theo tiến độ, kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công xây dựng, đầu tư hạ tầng theo quy định. Tổ chức thiết lập, quản lý chặt chẽ hồ sơ trong công tác GPMB, cho thuê đất theo quy định; ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương; kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Tăng cường đối thoại, vận động, giải quyết đơn thư, khiếu nại của Nhân dân. Rà soát quy hoạch đối với 10 CCN mới thành lập, kịp thời báo cáo, đề xuất, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

Chủ đầu tư các CCN đảm bảo kinh phí GPMB, chủ động phối hợp với địa phương, các sở, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường GPMB, cho thuê đất. Chủ động tiếp cận mặt bằng, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích đã được giao./.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận