Lũy kế 10 tháng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán, giảm 9,2% so cùng kỳ năm 2022.Thu ngân sách ước đạt 88,9% dự toán năm

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10/2023, triển khai chương trình công tác tháng 11/2023. Theo thông tin tại Hội nghị, lũy kế 10 tháng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán, giảm 9,2% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 88,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 83,3% dự toán).

thu-thue.

Ảnh minh họa. (Nguồn: QDND.vn)

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán, giảm 5,9% so cùng kỳ năm 2022; Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 122,3% dự toán, giảm 19,8% so cùng kỳ năm 2022; Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 188,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79% dự toán, giảm 21,9% so cùng kỳ năm 2022, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 300,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, giảm 17,2% so cùng kỳ.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 118 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 10 tháng đạt khoảng 1.357,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán, tăng 11,4% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 401,9 nghìn tỷ đồng, bằng 55,3% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 56,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 35% (khoảng 104 nghìn tỷ đồng) so cùng kỳ; chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 80 nghìn tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 873,3 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán, tăng 3,8% so cùng kỳ.

Về cân đối ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Tính đến ngày 27/10/2023, đã thực hiện phát hành 264,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,32 năm, lãi suất bình quân 3,3%/năm.

Trong hai tháng cuối năm, ngành thuế phải thu 211 nghìn tỷ đồng

Thông tin về công tác thu nội địa thời gian qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 151 nghìn tỷ đồng, bằng 81,1% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách lũy kế 10 tháng năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 93% so với cùng kỳ. Nhiệm vụ thu năm 2023 theo phương án báo cáo Quốc hội, Tổng cục Thuế phải thu là 1.412.918 tỷ đồng, tăng 39.577 tỷ đồng so với dự toán.

“Trong 2 tháng cuối năm 2023, Tổng cục Thuế phải thu hơn 211 nghìn tỷ đồng, trung bình khoảng 105 nghìn tỷ đồng/tháng, bằng 130% so với trung bình 10 tháng đầu năm. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, trước tình hình này, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế đã thành lập tổ đôn đốc, theo dõi công tác thu thuế và thu hồi nợ đọng, cố gắng phấn đấu đạt kết quả tích cực nhất” , ông Mai Xuân Thành thông tin.

Về thu NSNN của ngành Hải quan, trong 10 tháng của năm 2023, ngành hải quan thu ngân sách đạt 300.000 tỷ đồng. So với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao điều chỉnh, 2 tháng nữa cần thu là 70.000 tỷ đồng.

“Tổng cục Hải quan sẽ cố gắng vừa tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp, vừa chống thất thu, làm sao cố gắng ở mức thu cao nhất”, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận