CTCP Quốc Cường Gia Lai đã nhận được Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.qcg-7210.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Mekong Asean)

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã HoSE: QCG) vừa thông báo nhận được Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, văn bản của Cục thuế Gia Lai cho biết qua kiểm tra thuế thông thường hàng năm, cần truy thu hơn 556 triệu đồng tiền thuế từ QCG theo chính sách thuế năm 2021 và 2022.

Trước đó, trong tháng 9/2023, CTCP Quốc Cường Gia Lai cũng đã bị Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ra quyết định bổ sung vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin). Nguyên nhân là bởi lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Quốc Cường Gia Lai trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, QCG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 66,9 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính gần như không có trong khi chi phí tài chính gia tăng 11% so với cùng kỳ, chiếm 11,1 tỷ đồng. Chi phí lãi vay chiếm gần như toàn bộ trong chi phí tài chính. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm chỉ còn lần lượt 450 triệu đồng và 3,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi hết các chi phí và thuế, CTCP Quốc Cường Gia Lai lãi 10,2 tỷ đồng trong quý 3/2023.

Mặc dù có sự cải thiện so với kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý trước, tuy nhiên lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, QGC vẫn thua lỗ 3,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 277 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, CTCP Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh thực hiện trong 9 tháng đầu năm, QCG mới chỉ thực hiện được hơn 30% kế hoạch doanh thu và chưa thể có lợi nhuận như mục tiêu đặt ra.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của CTCP Quốc Cường Gia Lai là hơn 9.463 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của QGC ở thời điểm kết thúc quý 3/2023 là hơn 5.308 tỷ đồng, cao gấp 1,22 lần vốn chủ sở hữu.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận