Từ kết luận thanh tra, UBND TPHCM thống nhất chỉ đạo giao Chủ tịch UBND Quận 6 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có thiếu sót, tồn tại.Tin nên đọc

Chủ tịch UBND quận 6 tiếp công dân ít hơn quy định

Mới đây, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã ban hành  thông báo kết luận thanh tra số 130/TB-TTTP-P6, thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch UBND quận 6.

Theo thông báo kết luận thanh tra đã chỉ rõ Chủ tịch UBND quận 6 có chỉ đạo thực hiện chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, thiếu sót. Cụ thể:

Trong quá trình thanh tra, có 1 đoàn thanh tra có biên bản tổng kết đoàn thanh tra thiếu chữ ký thành viên đoàn; 5 đoàn thanh tra ban hành báo cáo kết quả thanh tra trễ hạn.

Trong việc tiếp công dân, có 27 trường hợp kết thúc buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND quận 6 chưa ban hành Thông báo kết luận việc tiếp công dân theo quy định.

Thanh tra TP Hồ Chí Minh xác định số ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận 6 còn thấp so với quy định 24 ngày/năm. Có 9 đơn phản ánh, kiến nghị không ban hành văn bản trả lời đơn và 2 đơn phản ánh kiến nghị không có báo cáo kết quả xử lý đơn. Trong đó có 1 Báo cáo kết quả xác minh trễ hạn 525 ngày.

Cơ quan thanh tra cũng đã phát hiện, có đến 15 đơn phản ánh kiến nghị giải quyết trễ hạn; 5 đơn phản ánh, kiến nghị có văn bản trả lời đơn không đúng thẩm quyền giải quyết phản ánh kiến nghị theo quy định. Có 2 vụ việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trễ hạn.

Từ những thiếu sót, vi phạm trên, cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm trên thuộc Chủ tịch UBND quận 6, Lãnh đạo UBND quận 6 được giao phụ trách, tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan.

26

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6 còn tồn tại nhiều thiếu sót trong quản lý, sử dụng nhà đất công (Ảnh Báo Đại biểu Nhân dân).

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6 cho thuê nhà, đất trái quy định

Ngoài những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 6 trong công tác thanh tra, tiếp dân... Đoàn thanh tra cũng đã tiến hành thanh tra liên quan đến việc chấp hành pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước.

Theo đó, đã phát hiện UBND quận 6 có ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021-2022 nhưng không thể hiện nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Cùng với đó, UBND quận 6 hạch toán chưa đúng nguồn trong việc bố trí kinh phí cho hoạt động thường xuyên (thuê máy photocopy) từ nguồn kinh phí không tự chủ. Chưa thực hiện đủ chỉ tiêu tinh giản biên chế theo quyết định đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt.

Chủ tịch UBND phường 1 (quận 6) xây dựng dự toán chưa sát với tình hình thực tế tại đơn vị dẫn đến một số nội dung chi vượt so với dự toán. Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Văn Chí chưa đảm bảo thời gian đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Phòng quản lý đô thị quận 6 thẩm định phê duyệt dự toán các gói thầu thực hiện dự án chưa đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận 6 tại dự án xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 9 A có thiếu sót trong việc thẩm tra, trình khối lượng thiết bị, điều chỉnh lại cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư chưa kịp thời, không đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Trước những vi phạm này, đoàn thanh tra xác định trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND quận 6, Lãnh đạo UBND quận 6 được giao phụ trách, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận 6, tổ chức, cá nhân thời kỳ liên quan.

Ngoài ra, đối với việc quản lý, sử dụng nhà đất công, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện, UBND quận 6 đã có phương án sắp xếp lại tuy nhiên chưa chủ động; chỉ đạo; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra không thường xuyên; tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp tại xử lý chưa nghiêm còn để kéo dài nhiều năm, chưa theo dõi, đôn đốc thực hiện việc lập, điều chỉnh đề án…

Các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án là không đúng quy định.

Riêng đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6 qua thanh tra đã phát hiện Công ty đã áp dụng đơn giá cho thuê nhà đất ngắn hạn chưa đúng với nội dung chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh. Chưa trình Chủ tịch UBND quận 6 về quy trình quản lý, cho thuê mặt bằng, nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Nhiều nhà, đất đang để trống, chưa khai thác hiệu quả, có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường; chưa chủ động có giải pháp để xử lý đối với các trường hợp phải thu hồi lại nhà, đất cho thuê, gây lãng phí.

Chưa có phương án và giải pháp kiên quyết để thu hồi nợ tiền thuê nhà, đất, khả năng gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Việc Công ty ký các hợp đồng cho thuê đối với 10 địa chỉ nhà đất nhỏ lẻ, dôi dư là vi phạm quy định

Để xảy ra những vi phạm trên, trách nhiệm thuộc ban lãnh đạo và kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận 6 đã sử dụng nhà, đất không phù hợp quy hoạch và không đúng chỉ đạo của UBND TP; khai thác cho thuê và tự thoả thuận đơn giá thuê khi chưa được phê duyệt đề án là trái quy định.

Từ những sai phạm, thiếu sót trên, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao UBND quận 6:

Chủ trì kiểm điểm trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận 6, Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận 6, tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan đối với các hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Đồng thời, chỉ đạo, chấn chỉnh nghiệp vụ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, thụ lý, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đảm bảo tiến độ, nội dung thanh tra có lưu ý việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trực thuộc quận.

Thanh tra TP Hồ Chí Minh chỉ ra 5 hạng mục công trình tại tại khu đất do Công ty TNHH MM Mega Market quản lý, sử dụng không có hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đăng ký cải tạo, sửa chữa. (Ảnh Báo đại biểu nhân dân)

Thanh tra TP Hồ Chí Minh chỉ ra 5 hạng mục công trình tại tại khu đất do Công ty TNHH MM Mega Market quản lý, sử dụng không có hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đăng ký cải tạo, sửa chữa. (Ảnh Báo Đại biểu Nhân dân)

Đảm bảo tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận 6 theo quy định.

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hạng mục công trình phát sinh không có hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đăng ký cải tạo, sửa chữa tại khu đất do Trung tâm Metro Các & Carry do Công ty TNHH MM Mega Market sử dụng theo thẩm quyền.

Chấn chỉnh, rà soát công tác thẩm định, phê duyệt dự án. Chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn quận 6, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Kiểm tra, rà soát xử lý các trường hợp nhà đất sử dụng không đúng phương án sắp xếp được duyệt của UBND TP. Chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6 tổng hợp khó khăn báo cáo UBND TP xem xét chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận