Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Kon Tum.Tin nên đọc

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng, thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, liên quan đến quản lý của UBND tỉnh Kon Tum đối với dự án vốn ngoài ngân sách.

Qua thanh tra phát hiện, công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tiến độ, tình hình thực hiện các dự án đầu tư còn chưa thường xuyên. Việc xử lý các dự án chậm tiến độ so với quy định, dự án đầu tư không hiệu quả, đặc biệt là thiếu kiên quyết xử lý các dự án không triển khai, nhất là các dự án thủy điện, nhiều dự án có thời điểm không quản lý, theo dõi tiến độ đầu tư, thể hiện buông lỏng quản lý đầu tư,

Cụ thể: có 54 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư không theo dõi, quản lý tiến độ đến trước thời điểm được điều chỉnh, giãn tiến độ, trong đó thời gian không theo dõi, quản lý tiến độ nhiều nhất là 5 năm, dẫn đến không tham mưu chấm dứt hoạt động theo quy định, nhất là các dự án thuỷ điện nhỏ và vừa.

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum - Một trong những đơn vị dính sai phạm trong công tác quản lý, đầu tư các dự án.

Trong tổng số 27 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chấm dứt hoạt động, có 10 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2013 trở về trước nhưng không đầu tư, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm và hết thời hạn đầu tư nhưng cơ quan tham mưu thiếu kiên quyết, không kịp thời đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án. Có nhiều dự án thuộc diện phải ký quỹ, nhiều dự án chậm tiến độ thuộc trường hợp phải thu hồi tiền ký quỹ nhưng cơ quan chức năng không yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện.

Liên quan đến các dự án thuỷ điện nhỏ và vừa, Sở Công thương tham mưu hoàn trả tiền ký quỹ đối với 15 dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư là không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, làm thất thu ngân sách nhà nước số tiền 2.304,77 triệu đồng; cần phải kiểm điểm xử lý kỷ luật nghiêm túc.

Đối với 13 dự án loại khỏi quy hoạch chưa hoàn trả tiền ký quỹ với số tiền là 4.014.68 triệu đồng, nhưng Sở không tham mưu thu hồi tiền ký quỹ là thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, cần phải được kiểm tra, rà soát thu hồi tiền ký quỹ về ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư công.

Theo đó, việc ban hành, phổ biến và chỉ đạo tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công Sở - Xây dựng - Tài chính chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh có phương án, kế hoạch, yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, rà soát trên địa bàn toàn tỉnh đối với các dự án, công trình đã áp dụng mức lương tối thiểu vùng sai quy định để kiến nghị thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước và giảm trừ giá trị khi phê duyệt quyết toán, mà chỉ ban hành Văn bản số 10/CBLS-XD-TC ngày 26/10/2017 thay thế Văn bản số 11/CBLS-XD-TC ngày 18/11/2015 là thực hiện chưa triệt để, có nguy cơ làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Đối với việc triển khai hướng dẫn một số nội dung còn chậm, chưa triển khai kịp thời theo quy định, như: công tác đấu thầu các dự án qua mạng; thực hiện theo nội dung tại Văn bản số 9297/BGTVT-KHCN ngày 31/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải...

Việc thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án UBND tỉnh Kon Tum quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án không xác định rõ thời gian, nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án, vi phạm quy định và chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án chưa sát với thực tế, dẫn đến một số dự án không hoàn thành đúng thời hạn quy định, kéo dài thời gian kết thúc, điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần làm giảm hiệu quả đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước là vi phạm Luật Xây dựng 2014.

Dự án Quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thời gian thực hiện từ năm 2009-2015. Đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, triển khai chậm không theo chỉ đạo của Thủ tướng dẫn đến chưa phát huy hiệu quả;

UBND tỉnh Kon Tum cần làm rõ việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan - Thông báo Kết luận Thanh tra Chính phủ nêu.

5

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla đoạn qua làng Plei Đôn và làng Kon Rờ Bàng do nhà thầu là Công ty CP Trường Long thực hiện chậm tiến độ 7,5 năm. Ảnh: Internet

Ngoài ra, dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Bla đoạn qua làng Plei Đôn và làng Kon Rờ Bàng, thành phố Kon Tum được chỉ định thầu thi công xây lắp công trình dạng cấp bách tại Văn bản số 1388/TTg-CP ngày 09/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng đến thời điểm thanh tra dự án do nhà thầu Công ty Cổ phần Trường Long thực hiện chậm tiến độ 7,5 năm, nguyên nhân chậm chủ yếu là do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Thời điểm thanh tra, UBND thành phố đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương thi công các hạng mục công trình tương ứng với giá trị đã được tạm ứng. Dự án được tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu khi chưa đảm bảo các điều kiện thi công.

Đối với 2 dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (giai đoạn II) và Đường cứu hộ, cứu nạn từ thị trấn Đăk e đi xã Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy do UBND huyện Kon Rẫy làm chủ đầu tư: thiếu vốn (373 triệu đồng), thi công kéo dài, dở dang, sau đó phải tạm dừng thực hiệu vi phạm Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013.

4

Quốc lộ 24 đoạn qua dịa bàn huyện Kon Rẫy (ảnh báo Kon Tum)

UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt dự án Xây dựng điểm dân cư số 64 thuộc xã Ia Tơi, huyện la H'Drai khi chưa thẩm định, cân đối được nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu dự kiến không đạt khả năng cân đối vốn, sau đó phải điều chỉnh sang sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để thực hiện dự án là chưa đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 chỉ căn cứ Bảo cáo thẩm định số 239/BC-SHKĐT ngày 07/8/2020 của Sở KH&ĐT, khi chưa kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện là vi phạm Luật Đầu tư công.

UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư thiếu đánh giá, thiếu tính khả thi dẫn đến sau khi phê duyệt có 132/203 dự án (giai đoạn 2016-2019) phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trong quá trình thực hiện.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận