Sau quá trình thanh tra, TTCP chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Đoàn thanh tra 533/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL.Tại Kết luận Thanh tra (KLTT) về việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra những tồn tại, vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng tài sản và vốn Nhà nước; cố ý làm trái quy định nhà nước, thất thoát số tiền lớn không thể thu hồi…

Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện Quyết định thanh tra số 533/QĐ-BVHTTDL. TTCP chỉ rõ việc tổ chức thực hiện Quyết định thanh tra số 533/QĐ-BVHTTDL và hoạt động của Đoàn thanh tra 533/QĐ-BVHTTDL (gọi tắt là thanh tra số 533) có nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, Bộ VHTTDL giao thanh tra Bộ thực hiện thanh tra tại Vinasport là chưa thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 11 của Chính phủ và Công văn số 907 của Tổng thanh tra Chính phủ.

z4167533360655_30f1449bd29218f67b173c843d5a4716

Bên ngoài trụ sở Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport). Ảnh Như Trường

Chánh thanh tra Bộ đề xuất ký thừa lệnh Quyết định thanh tra là chưa thực hiện theo Nghị định số 86 của Chính phủ. Công văn số 184 của Ban cán sự đảng chưa được thể chế hoá bằng văn bản hành chính để làm căn cứ là chưa thực hiện theo các qui định về soạn thảo văn bản. Chánh thanh tra Bộ ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ VHTTDL chưa được qui định trong qui chế làm việc và qui chế công tác văn thư của Bộ VHTTDL, là chưa thực hiện đúng theo nghị định số 30 ngày 5/3/2020 của Chính phủ.

Việc căn cứ vào đơn của 2 người đại diện (ông Nguyễn Ngọc Thạch; ông Lê Hồng Nam) và báo cáo của 03 người đại diện để xây dựng nội dung chi tiết tiến hành thanh tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn là thiếu chính xác, chưa chọn đúng đối tượng. Trong nội dung phân công có những nhiệm vụ không liên quan đến nội dung cuộc thanh tra.

TTCP chỉ rõ, trước khi công bố Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra số 533 không gửi đề cương yêu cầu báo cáo cho Vinasport theo quy định, Thông tư của TTCP quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra.

Bộ VHTTDL không giao người giám sát hoặc thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra số 533 là không thực hiện theo quy định của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

Bộ VHTTDL bố trí Trưởng đoàn thanh tra số 533 có người thân (vợ) là nhân viên thủ quỹ của Vinasport là chưa đúng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, TTCP còn chỉ ra nội dung thanh tra chưa có các nội dung liên quan đến việc cử, miền nhiệm, quản lý, giám sát người đại diện là chưa đầy đủ các nội dung của công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Đoàn thanh tra đã vi phạm vào khoản 5 điều 3 thông tư số 05 ngày 16/10/2014 của thanh tra Chính phủ,

“Trách nhiệm trước những thiếu sót nêu trên thuộc lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thanh tra Bộ VHTTDL, trưởng đoàn thanh tra số 533”, TTCP nêu rõ.

Trước những sai phạm nêu trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo bộ qua từng thời kỳ (giai đoạn từ năm 2007-2021) về những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm xảy ra Vinasport.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý thay thế, kiện toàn người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vinasport, đảm bảo người được cử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có năng lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trước kiến nghị của TTCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Bộ qua từng thời kỳ về những tồn tại, thiếu sót, việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Vinasport; thực hiện nghiêm các nội dung nêu tại KLTT.

Vinasport là công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 51,32% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Bộ VHTTDL là cơ quan đại diện Chủ sở hữu được giao quản lý sử dụng vốn nhà nước tại Vinasport thông qua người đại diện theo các quy định pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận