Lũy kế đến ngày 30/11/2021, tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam hơn 18.282 tỷ đồng - bằng 94% dự toán và tăng 29% so với cùng kỳ.Chiều ngày 3/12, UBND tỉnh Quảng Nam họp phiên thường kỳ tháng 11 để nghe báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021. 

Trong tháng 11/2021, tình hình sản xuất của một số ngành có dấu hiệu tích cực hơn so với tháng trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, hoạt động thương mại, dịch vụ có chuyển biến, dư nợ tín dụng tăng so với đầu năm; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất, sản lượng tăng so với năm trước; chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh dần được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tập trung cao độ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến năm 2021 tăng khoảng 5,1%, chưa đạt kế hoạch năm 2021 đề ra. Tuy nhiên đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19, là một trong những tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng khá của cả nước. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 15,8% so với tháng trước, tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,6%, sản xuất và phân phối điện tăng 25,9%, sản xuất cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 14,6%. Riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 7,6%.

7

Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 18.000 tỷ đồng trong 11 tháng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 hơn 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với tháng trước nhưng giảm 17% so với tháng cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 11 hơn 253 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước; nâng tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 11 tháng gần 3,3 nghìn tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế đến ngày 30/11/2021, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 18.282 tỷ đồng, bằng 94% dự toán và tăng 29% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 15.287 tỷ đồng, bằng 96% dự toán năm và tăng 39%. Thu xuất nhập khẩu 2.918 tỷ đồng, bằng 87% dự toán, thấp hơn 4% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 16.205 tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán; trong đó, chi thường xuyên hơn 9.113 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 7.089 tỷ đồng. 

Dự kiến đến cuối năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.154 tỷ đồng, bằng 109,3% dự toán, trong đó thu nội địa 17.518 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán; thu xuất nhập khẩu 3.635 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán, bằng 79,5% so với năm 2020. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận