Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã giảm hơn 25 tỷ đồng tiền thuê đất được giảm theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến giữa tháng 12/2021, cơ quan thuế tiếp nhận 225 hồ sơ và đã giải quyết 212 hồ sơ với số tiền thuê đất được giảm là 25,4 tỷ đồng (13 hồ sơ đang giải quyết).

Đây là kết quả nỗ lực thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/9/2021 về giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021 cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Do phạm vi đối tượng được giảm tiền thuê đất lần này theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg rộng, nên gần như hầu hết các các trường hợp thuê đất trả tiền  hàng năm đều được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2021.

XuPhatViPhamCovid

Quảng Nam: Giảm hơn 25 tỷ đồng tiền thuê đất cho các trường hợp ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Sau khi Quyết định 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Cục trưởng Ngô Bốn đã có chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế khẩn trương triển khai việc giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp, người dân để được thụ hưởng.

Theo đó, đến nay đã có những doanh nghiệp có số tiền thuê đất phải nộp lớn trong năm 2021 như: Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An đã được giảm (2,3 tỷ đổng); Công ty CP Cẩm Hà (692,3 triệu đồng); Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và thương mại Vĩnh Hưng (875 triệu đồng); Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas (781 triệu đồng); Công ty TNHH Sài Gòn (499,7 triệu đồng); Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Nam (374,5 triệu đồng); Công ty TNHH MTV Phước Thịnh Palm Garden Resort (277 triệu đồng), Công ty CP Thương mại dịch vụ Cát Vàng (253 triệu đồng)… 

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng lưu ý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bởi theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì việc giảm tiền thuê đất chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021. 

Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1/1/2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất.

Do đó, Cục Thuế đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm (thuộc diện được giảm tiền thuê đất) cần khẩn trường lập Giấy đề nghị gửi cơ quan thuế để xem xét giải quyết giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 .

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận