Thanh tra tỉnh Phú Yên đã chỉ ra những hạn chế, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở LĐ-TB&XH giai đoạn 2020-2022.Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã ban hành kết luận thanh tra (KLTT) về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Phú Yên và một số đơn vị trực thuộc Sở, giai đoạn 2020-2022.

so-ld-tb.

Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên. Ảnh: Đình Sang.

Qua thanh tra nhận thấy, nhìn chung Sở LĐ-TB&XH quản lý hồ sơ, chứng từ; mở các loại sổ sách kế toán để theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo quy định. Công tác thu – chi ngân sách theo các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai tài chính theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, sai phạm trong việc đầu tư xây dựng công trình về lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thanh quyết toán công trình như đơn vị tư vấn thiết kế tính thừa khối lượng một số nội dung công việc; sử dụng mã hiệu định mức không đúng quy định của hạng mục công trình như: Tính thừa khối lương ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột; trát tường ngoài nhà (Công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà xe để làm kho lưu trữ hồ sơ người có công).

Sử dụng mã hiệu định mức không đúng đối với công tác đắp đất nền móng công trình; tính thừa khối lượng hạng mục xây mới bồn hoa (Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Yên); tính thừa khối lượng hạng mục tường rào; tính trùng lắp theo định mức công tác bốc xếp, vận chuyển phế thải các loại (Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Lao động – Thương binh - Xã hội) là không đúng quy định tại Khoản 10, Điều 80 Luật Xây dựng năm 2014: “Dự toán xây dựng phù hợp với bước thiết kế xây dựng”. 

Do đó, khi thanh quyết toán công trình đơn vị thi công đã thanh quyết toán đúng theo dự toán công trình nhưng không giảm trừ khối lượng do dự toán tính thừa như đã nêu trên nên dẫn đến làm tăng khối lượng thanh quyết toán công trình với số tiền 29.127.235 đồng.

KLTT chỉ rõ, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát chưa kiểm tra chặt chẽ khối lượng thanh quyết toán của một số hạng mục công trình để đơn vị thi công thanh quyết toán cao hơn khối lượng thực tế công trình là không đúng quy định tại Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐCP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, trong hồ sơ E – HSMT do đơn vị tư vấn lập có ghi các nội dung: Yêu cầu về hồ sơ cán bộ quản lý tham gia trực tiếp gói thầu phải có: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện; có chứng chỉ/chứng nhận Chỉ huy trưởng công trình; có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện; có chứng nhận đào tạo quản lý hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý năng lượng 50001/2012/2011...Các nội dung này, không có quy định.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An - Hà Nội thực hiện thẩm định giá gói thầu theo phương pháp so sánh, lấy 03 báo giá của 03 đơn vị (Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư T&N; Công ty Cổ phần đầu tư P&T và Công ty TNHH SX & KD thiết bị dạy học Đông Tây) làm căn cứ xác định giá thiết bị để thẩm định giá. 

KLTT chỉ rõ, việc Công ty thực hiện thẩm định giá gói thầu nhưng chưa thu thập thông tin, so sánh giữa mức giá chào bán với giá thị trường trong hồ sơ chứng thư thẩm định giá để có sự điều chỉnh hợp lý, tìm ra mức giá phù hợp trước khi sử dụng làm mức giá so sánh là chưa đúng quy định nêu trên.

Từ kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan do để xảy ra các sai sót trong công tác lập hồ sơ dự toán, quyết toán công trình; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị…

Còn tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận