Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm liên quan đến Dự án tổ hợp sân Golf Ngôi sao Yên Bái, có trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020.Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 1710/TB-TTCP, thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2015-2020; công tác quản lý, sử dụng đất đai và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020.

Trong đó, đáng chú ý là Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án sân Golf Ngôi sao Yên Bái (có địa chỉ tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

19

Sân Golf Ngôi sao Yên Bái( Ảnh https://yenbaistargolf.vn/photos).

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ cho rằng: UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu, diện tích Khu sân Golf 160ha (vượt 60ha) là chưa đúng quyết định 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sân Golf Việt Nam đến năm 2020. Trong đó đã quy định diện tích tối đa dành cho sân Golf 18 lỗ là 100ha.

Dự án sân Golf Ngôi sao Yên Bái chưa được Bộ Kê hoạch và Đầu tư thẩm định là chưa phù hợp với quy định 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch chi tiết, 1/500 của dự án do UBND huyện Trấn Yên phê duyệt chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt, chưa đúng với Luật Xây dựng năm 2014.

Về giải phóng mặt bằng, Dự án đã thực hiện thu hồi 177,78ha/170,30ha vượt 7,48ha dẫn đến thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư 64.344 triệu đồng/56.206 triệu đồng (vượt 8.137 triệu đồng) so với tổng mức đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại quyết định 1285/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 nhưng không báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh là trái với Luật xây dựng năm 2014.

Công ty đã thực hiện khởi công xây dựng công trình từ năm 2015 khi chưa có mặt bằng xây dựng, chưa có Giấy phép xây dựng là trái với Luật xây dựng năm 2014.

Phải đến ngày 25/4/2019, dự án mới được Sở Xây dựng Yên Bái cấp giấy phép số 775/GPXD-SXD cho các hạng mục: san nền, giao thông, công chính + nhà bảo bệ, cổng phụ + nhà bảo vệ, tường rào, bãi đỗ xe khách.

Dự án đã chậm tiến độ 4 năm theo giấy chứng nhận đầu tư.

Sau khi kết thúc thanh tra tại địa phương, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định 414/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu, quyết định số 88/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp sân Golf Ngôi sao Yên Bái; UBND huyện Trấn Yên ban hành quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 2/7/2022 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án tổ hợp sân Golf Yên Bái, điều chỉnh quy mô sân Golf từ 160ha xuống còn 135ha.

Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Yên Bái (Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách); các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng (Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách), UBND huyện Trấn Yên (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách), Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty cổ phần sân Golf Ngôi sao Yên Bái và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận