Thanh tra Quận 4 đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy định pháp luật hoạt động công vụ, tài chính tại Trường THCS Vân Đồn.Ông Lê Ngọc Hiển - Chánh thanh tra Quận 4, TP Hồ Chí Minh vừa ký ban hành  vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành quy định pháp luật hoạt động công vụ, tài chính tại Trường Trung học Cơ sở (THCS) Vân Đồn.

Qua quá trình thanh tra, thanh tra Quận 4 đã chỉ ra những thuận lợi, tích cực tại Trường THCS Vân Đồn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. 

Cụ thể, về công tác thi đua, hồ sơ lưu trữ tại thời điểm kiểm tra của đơn vị còn thiếu phiếu bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; phiếu chấm xét kết quả sáng kiến của giáo viên, nhân viên chỉ thể hiện 1 thành viên hội đồng xét sáng kiến của đơn vị, là chưa thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động.

Về công tác nhân sư, thành phần hồ sơ công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ từ 2022 - 2025 của đơn vị chưa thực hiện đầy đủ công tác lưu trữ hồ sơ; biên bản lưu trữ có một số nội dung chưa khớp với hồ sơ đã gửi về Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

van doon

Trường THCS Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Đối với việc thực hiện quản lý thu, sử dụng tài chính của đơn vị, việc vận động tài trợ, hỗ trợ từ cha mẹ học sinh hoặc mạnh thường quân, đơn vị có xây dựng kế hoạch sử dụng tài trợ nhưng còn thiếu sót, không ghi số và ngày, tháng ban hành.

Các quyết định, kế hoạch sử dụng tài trợ, biên bản tiếp nhận tài trợ, phiếu thu… không có số hiệu; không ghi ngày, tháng, năm, hoặc có ghi nhưng chưa đúng theo trình tự thời gian thực hiện; thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc trong biên bản tiếp nhận tài trợ chưa hợp lý.

Hợp đồng thi công công trình thư viện có ghi nội dung công việc thực hiện nhưng không ghi rõ tên hàng hóa, thông số xây dựng, giá trị vật liệu. Đơn vị tiếp nhận việc bàn giao công trình nhưng không có lập biên bản tổ chức nghiệm thu. Đơn vị thành lập tổ tiếp nhận tài trợ phân công phó hiệu trưởng làm trưởng ban là chưa phù hợp theo quy định về tiếp nhận tài trợ.

Kế hoạch sử dụng tài trợ của đơn vị chưa thể hiện rõ các nội dung và quy trình thực hiện. Đơn vị có thực hiện công khai minh bạch việc nhận tài trợ bằng tiền mặt nhưng không vào sổ sách kế toán để theo dõi, báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên là chưa thực hiện tốt theo quy định.

Đối với quỹ khuyến học của cha mẹ học sinh, đơn vị chưa cung cấp được kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh; Biên bản thống nhất của toàn thể thanh viên ban đại diện cha mẹ học sinh và kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và biên bản giữa trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ theo quy định.

Đối với việc trang bị màn hình led sân khấu năm học 2022 - 2023, đơn vị nhận tài trợ bằng tiền mặt có lập phiếu thu nhưng không nhập sổ sách kế toán theo dõi là chưa thực hiện theo quy định. Theo báo cáo giải trình của đơn vị, do nhận thức chưa đầy đủ về quá trình tiếp nhận và kế hoạch sử dụng tài trợ, nên đơn vị chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 13 thông tư 16/2018/TT-BGĐT.

Việc bà Phạm Ngọc S. và ông Hà Thanh L. - đại diện cha mẹ học sinh thực hiện việc thi công công trình thư viện và mua sắm màn hình led có giá trị lớn nhưng không thực hiện thủ tục về khảo sát giá thị trường; sử dụng bảng kê bán lẻ; hợp đồng thi công công trình thư viện chưa ghi rõ nội dung thi công, tên hàng hóa chất lượng, số lượng và đơn giá nguyên vật liệu phục vụ công trình… là chưa phù hợp với nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

Với những tồn tại, hạn chế trên, Trưởng đoàn thanh tra kiến nghị Chánh Thanh tra Quận 4 kiến nghị Chủ tịch UBND Quận 4 chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn tổ chức mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham dự họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm công tác chỉ đạo, điều hành đối với tập thể, các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót về nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ.

Nghiêm túc chấn chỉnh, đề ra biện pháp khắc phục trong việc thực hiện quản lý, theo dõi và phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác việc lưu trữ các phiếu bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; kiểm tra, rà soát việc lập hồ sơ lưu trữ chỉ có 1 thành viên hội đồng xét sáng kiến của đơn vị khi tổ chức chấm xét kết quả sáng kiến của giáo viên, nhân viên và hồ sơ lưu trữ liên quan công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, góp phần thực hiện tốt kiểm tra, giám sát và công tác dân chủ trong hoạt động.

Tăng cường quán triệt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tài chính và thực hiện tốt công khai minh bạch việc quản lý thu, chi và sử dụng tài chính, nhất là trong công tác tổ chức thục hiện vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ theo quy định.

Chấm dứt việc bàn giao tiền vận động tài trợ cho trưởng ban hoặc cá nhân thuộc ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện công trình vận động tài trợ; mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu bằng tiền mặt và giá trị công trình vận động tài trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định; tiến hành khảo sát giá thị trường để thực hành tiết kiệm trước khi mua sắm tài sản; quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán đối với các khoản thu chi, và nghiệp vụ tài chính phát sinh tại đơn vị theo quy định.

Ngoài ra, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm công tác chỉ đạo, điều hành đối với tập thể, các nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót về nghiệp vụ chuyện môn trong thực hiện công tác vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ của Trường THCS Vân Đồn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận