Nhiều hạn chế trong lĩnh vực sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) đối với Phòng Quản lý Công nghiệp được thanh tra Sở Công Thương chỉ ra.Mới đây, Sở Công thương (tỉnh Sơn La) đã ban hành kết luận thanh tra (KLTT) về việc việc chấp hành các quy định pháp luật trong tham mưu thực hiện công tác thẩm định cấp phép đối với Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương.

Sở Công Thương tỉnh Sơn La. Ảnh VTCNews

Sở Công Thương tỉnh Sơn La. Ảnh VTCNews

Theo KLTT, qua kết quản kiểm tra, xác minh tại Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương về việc tham mưu thẩm định, cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2021 Đoàn thanh tra chỉ ra một số hạn chế như: Còn 3/29 hồ sơ tiếp nhận, thẩm định chưa có tài liệu chứng minh được thời gian trực tiếp sử dụng VLNCN của chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn.

Về tham mưu thẩm định, cấp Giấy Chứng nhận kỹ thuật an toàn năm 2021, qua kiểm tra hồ sơ thẩm định, cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn cấp cho người lao động làm việc liên quan đến hoạt động VLNCN năm 2021 còn một số hạn chế sau:

Văn bản của tổ chức hoạt động VLNCN đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc liên quan đến hoạt động VLNCN không theo mẫu số 01, 02 quy định tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 (tất cả các văn bản đề nghị của các tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp năm 2021).

Phòng Quản lý Công nghiệp tiếp nhận hồ sơ và thẩm định, tham mưu cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển tiền chất thuốc nổ theo Quyết định số 58/QĐ-SCT ngày 31/3/2021 cho các cá nhân là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 37/2020/TT-BCTngày 30/11/2020 của Bộ Công thương quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Phòng Quản lý công nghiệp chưa kịp thời, chủ động phối hợp với Văn phòng Sở rà soát, bãi bỏ thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở khi Thông tư số 37/2020/TT-BCT có hiệu lực.

Từ những hạn chế nêu trên, Đoàn thanh tra kết luận: Việc lưu trữ hồ sơ thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn của Phòng Quản lý Công nghiệp chưa thực hiện tốt, các hồ sơ của phòng cung cấp cho Đoàn thanh tra còn chậm, phải đôn đốc nhiều lần.

Việc tiếp nhận, thẩm định một số hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp còn thiếu một số thành phần hồ sơ tài liệu chứng minh được thời gian trực tiếp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn theo quy định.

Việc cập nhật, áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật mới của Phòng Quản lý Công nghiệp đôi lúc chưa kịp thời.

Phòng Quản lý Công nghiệp chưa kịp thời, chủ động phối hợp với Văn phòng Sở rà soát, tham mưu bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khi có văn bản mới quy định.

Từ những hạn chế nêu trên, Sở Công Thương cầu Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công thương Sơn La chấn chỉnh và thực hiện tốt việc lưu trữ các hồ sơ thẩm định cấp Giấy phép thuộc trách nhiệm giao cho phòng tham mưu.

Bổ sung các tài liệu chứng minh được thời gian trực tiếp sử dụng vật liệunổ công nghiệp của chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn theo quy định...

Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương, tỉnh Sơn La là phòng chuyên môn tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp, gồm: Cơ khí, luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); Hóa chất, vật liệu nổ côngnghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn lĩnh vựccông nghiệp; Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực thẩm, và công nghiệp chế biến khác; Quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; Quản lý các hoạt động khuyến công; tiểu thủ công nghiệp; An toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất côngnghiệp; Về kỹ thuật, khoa học công nghệ, chất lượng sản phẩm ngành công thương quản lý; Bảo vệ môi trường, sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực công nghiệp.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận