Theo Thanh tra tỉnh Bắc Giang trên địa bàn huyện Lục Ngạn vẫn tồn tại nhiều bến bãi vật liệu xây dựng có sai phạm, không đủ điều kiện để hoạt động.Tin nên đọc

Như Phapluatplus.vn đã thông tin, Thanh tra tỉnh Bắc Giang mới đây đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc cấp phép, quản lý, khai thác tài nguyên đất, đá, cát, sỏi; việc cấp phép quản lý kinh doanh bãi chứa vật liệu xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với UBND huyện Lục Ngạn. Giai đoạn 2016 - 2021.

Theo đó ngoài một số kết quả đã đạt được của UBND huyện Lục Ngạn như: Đã quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định về trình tự, thủ tục, khai thác khoáng sản theo quy định. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác đất, đá, cát, sỏi trái phép trên địa bàn, đã xử phạt 157 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 2.850.368.100 đồng...

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm trong công tác quản lý khai thác khoáng sản như: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, còn để xảy ra nhiều trường hợp khai thác khoáng sản, san gạt, hạ cốt nền trái phép, vượt khối lượng, ranh giới cấp phép, làm mất mốc giới khai thác; đa số các doanh nghiệp không cung cấp được tài liệu, sổ sách để xác định sản lượng khai thác khoáng sản thực tế, không lắp đặt hệ thống camera giám sát, trạm cân theo quy định; bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn chưa đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định.

13

                Bến thủy nội địa từng hoạt động trái phép tại xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn (dangcongsan.vn).

Theo đó, trong công tác quản lý Nhà nước đối với các bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho rằng:

Tại thời điểm kiểm tra, trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 13 bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông tập trung ở địa bàn 2 xã Phượng Sơn và Mỹ An. Qua kiểm tra 6/13 bến bãi thấy các bến, bãi có một số sai phạm, chưa đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, cụ thể như sau:

Nhiều khu vực bến, bãi chứa cát, sỏi không nằm trong phạm vi cảng đường thủy nội địa theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Không có quyết định của cấp có thẩm quyền cho thuê đất sử dụng làm bến, bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi theo quy định của pháp luật về đất đai;

Ngoài ra, nhiều bến bãi sử dụng đất không đúng mục đích (sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp - làm bến, bãi tập kết cát, sỏi; xây dựng nhà ở); Bến, bãi kinh doanh, tập kết cát, sỏi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hay xác nhận đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường;

Qua thanh tra cũng đã phát hiện nhiều bến bãi không lắp đặt bảng thông báo để công khai thông tin của bến bãi tập kết cát, sỏi với các nội dung: địa chỉ cung cấp cát, sỏi được tập kết tại bến bãi; Không lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua - bán tại bến bãi, diện tích bến bãi; Cát, sỏi đang kinh doanh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của UBND huyện Lục Ngạn trong công tác quản lý khoáng sản, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho rằng:

Giai đoạn 2016-2021, UBND huyện đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi kiểm tra, xử lý theo quy định đối việc các tổ chức có sai phạm trong quá trình khai thác khoáng sản, cụ thể: Năm 2016, kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Đo vẽ bản đồ Việt Ngọc, Doanh nghiệp tư nhân Quang Hùng, qua kiểm tra đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu trong các Kết luận thanh tra, kiểm tra từ năm 2012;

Năm 2019, kiểm tra và xử lý Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bình Minh khai thác vượt ranh giới được cấp phép;

Năm 2020, kiểm tra và xử lý Công ty Cổ phần đầu tư 286, Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Long, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lục Giang Sơn làm mất mốc giới khai thác;

Năm 2021, kiểm tra và xử lý Hợp tác xã khai thác khoáng sản và nuôi trồng thủy sản Tuấn Minh khai thác vượt ranh giới được cấp phép; hoạt động bến thủy nội địa không có giấy phép.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành của huyện, các cơ quan chức năng (Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường) và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 157 trường hợp sai phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 2.850.368.100 đồng, trong đó: năm 2016, 41 trường hợp, 299.000.000 đồng; năm 2017, 27 trường hợp, 520.500.000 đồng; năm 2018, 20 trường hợp, 190.000.000 đồng; năm 2019, 35 trường hợp, 217.000.000 đồng; năm 2020, 24 trường hợp, 425.523.900 đồng; năm 2021, 10 trường hợp, 869.784.200 đồng.

14

Trụ sở UBND huyện Lục Ngạn.

Trước những sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn nghiêm túc rút kinh nghiệm, tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn: Cần xây dựng kế hoạch thực hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản; bến, bãi ven sông chứa cát, sỏi đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Cùng với đó phải, xử lý theo quy định đối với sai phạm của các bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông như đã nêu trong Kết luận thanh tra; tập trung hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác hoặc kinh doanh cát, sỏi khi tập kết cát, sỏi tại các bến, bãi đảm bảo theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

Để khách quan thông tin đến bạn đọc, Phóng viên Phapluatplus.vn đã liên hệ với ông Ngô Thanh Tùng - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn. Vị lãnh đạo Phòng TN&MT cho biết: "Việc thực hiện kết luận thanh tra số 636/KL-TTr của thanh tra tỉnh Bắc Giang đến nay Lục Ngạn đã họp kiểm điểm các cán bộ để xảy ra những sai phạm mà kết luận thanh tra nêu. Liên quan đến việc thu hồi tiền sai phạm tại các xã Trù Hựu, Đồng Cốc, Mỹ An thì hiện nay vẫn đang thực hiện. Do các xã không phải lúc nào cũng có tiền".

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận