Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 844 tỷ đồng trong 9 tháng của năm 2022.



Kết quả kinh doanh của PPC (từ quý III/2021 - Quý III/2022)

Kết quả kinh doanh của PPC (từ quý III/2021 - Quý III/2022)

Báo cáo tài chính quý III/2022 của Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.172 tỷ đồng, tăng gần 12 % so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng thời, giá vốn bán hàng tăng mạnh lên mức 1.178 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của công ty âm 6,3 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính bất ngờ tăng vọt lên mức 187 tỷ đồng.

Do đó, PPC vẫn ghi nhận 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm 2021 doanh nghiệp này từng lỗ tới 35 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần PPC đạt mức 3.539 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt mức 303 tỷ đồng, tăng gần 36 % so với 9 tháng năm 2021. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Tính đến hết ngày 30/9/2022, công ty có tổng tài sản đạt mức 6.085 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thời điểm đầu năm.

Tại thời điểm 30/9/2022, Nhiệt điện Phả Lại có tổng tài sản đạt mức 6.085 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thời điểm đầu năm.

Về chất lượng tài sản, PPC đang phải đối diện với tình trạng các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 796 tỷ thời điểm đầu năm lên 1.678 tỷ đồng thời điểm cuối quý III/2022. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu về cho vay ngắn hạn. Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho của PPC đã tăng 17 % lên mức 586 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

11

Dòng tiền kinh doanh của PPC đã chuyển từ dương hơn 1.050 tỷ đồng hồi đầu năm sang âm tới 844 tỷ đồng vào quý III năm nay.

Chịu áp lực từ các khoản phải thu và hàng tồn kho khiến dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng của công ty âm 844 tỷ đồng, trong khi chỉ số này đang dương hơn 1.050 tỷ đồng vào đầu năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận

Yêu cầu phải nhập đủ các thông tin có dấu (*).