Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm trong Công tác quản lý đầu tư xây dựng; chuyển đổi mục đích đất... trên địa bàn tỉnh Cà Mau.Ngày 10/3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP)  Đặng Công Huẩn đã ký ban hành thông báo kết luận thanh tra (KLTT) số 716/TB-TTCP về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị tỉnh Cà Mau.

Theo đó, TTCP đã chỉ ra các thiếu sót, sai phạm trong việc chuyển đổi mục đích đất từ đất sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại khu vực đô thị; Công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Cấp 780 sổ đỏ các hộ dân khi chưa đủ điều kiện

TTCP chỉ rõ UBND tỉnh thiếu sót trong quá trình rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất sang kinh doanh đất và xây dựng nhà ở để bán đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý khi chuyển sang Công ty cổ phần.

Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà Cà Mau tự ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với diện tích công trình công cộng sang đất ở đô thị tại Dự án Khu phố thương mại Phường 8; không xử lý theo quy định hành vi vi phạm của chủ đầu tư mà lại hướng dẫn, cho phép chủ đầu tư được điều chỉnh quy hoạch theo thực tế (tự quy hoạch) là thực hiện không nghiêm pháp luật về đất đai, xây dựng; không xác định nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất ở đô thị tăng theo quy định với số tiền vi phạm hơn 6,2 tỷ đồng, cần phải thu hồi về ngân sách.

Trong thời thời kỳ thanh tra, việc cấp sổ đỏ ở đô thị đối với tổ chức, cá nhân còn chậm so với yêu cầu; cấp 780 sổ đỏ cho các hộ dân tại dự án Khu đô thị Đông Bắc khi chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định..

“Trách nhiệm đối với các hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”, KLTT nêu.

Nhà thầu chiếm dụng vốn đầu tư công với số tiền gần 42 tỷ đồng 

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, thanh tra Chính phủ khẳng định, trong giai đoạn thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014, việc quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn tồn tại, hạn chế, vi phạm luật. Kết quả thực hiện vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn còn chậm; công tác Phan bổ vốn đầu tư của nhiều dự án quá thời hạn quy định; phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản là vi phạm.

Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Cà Mau không thực hiện đúng quy định trong việc uỷ thác quản lý dự án cho Ban QLDA chuyên ngành tỉnh (chưa xin ý kiến người quyết định đầu tư về việc phân chia tỷ lệ % chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư với đơn vị nhận uỷ thác); chi không đúng đối tượng với nguồn thu từ quản lý dự án cho cán bộ, công chức phụ cáo kiêm nhiệm của Sở với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, cần phải thu hồi về ngân sách Nhà nước.

22122020.

Một góc thành phố Cà Mau nhìn từ trên cao. Ảnh Internet

Ngoài ra, công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng tại một số sự án đầu tư xây dựng còn nhiều tồn tại, vi phạm quy định của pháp luật như áp dụng đơn giá một số loại vật tư cao hơn đơn giá vật tư được liên sở Tài chính - Xây dựng công bố tại thời điểm thẩm định và phê duyệt dự toán dẫn đến giá trị dự toán được duyệt tăng so với quy định; xác định chi phí, nội dung công việc chưa chinh xác, không phù hợp với thiết kế; tính chi phí trực tiếp đối với một số vật liệu không đúng quy định… dẫn đến dự toán gói thầu xây lắp của 25 dự án, công trình tăng so với quy định, với tổng số tiền vi phạm gần 22 tỷ đồng.

TTCP còn chỉ ra gói thầu số 29 thuộc dự án khu kỹ thuật - Nghiệp vụ, kết hợp với xây mới Khoa cấp cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và gói thầu số 18 thuộc dự án trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo chưa phù hợp trong việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán. Công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó chia tách nhiều gói thầu xây lắp không đảm bảo căn cứ. Cá biệt có trường hợp chia nhỏ gói thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu (thay vì đấu thầu) thuộc dự án Đầu tư xây dựng trường THCS thị trấn Năm Căn (gia đoạn 2) là vi phạm.

Sở Giao thông vận tải không tổ chức thực hiện dứt điểm quyết định xử phạt hợp đồng đối với nhà thầu trong việc thực hiện 2 gói thầu thuộc dự án Dầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi theo quy định với số tiền 407 triệu đồng.

Trong thời kỳ thanh tra, trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán nhưng chưa được tất toán theo quy định, nhà thầu chiếm dụng vốn đầu tư công với số tiền gần 42 tỷ đồng là vi phạm khoản 1, khoản 4 và khoản 6 Điều 25 Thông tư 10/2020/TT-BTC

“Trách nhiệm đối với hạn chế, sai phạm trên thuộc về Thường trực UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và PTNN, Giao thông vận tải, Giám đốc các Ban QLDA, Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”, KLTT nêu rõ.

Kiểm điểm trách nhiệm UBND tỉnh và các Sở, ngành và thu hồi số tiền hơn 74 tỷ đồng

Từ những hạn chế, sai phạm được chỉ ra, Tổng TTCP kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và áp dụng hình thức xử lý tương xứng đối với những vi phạm, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra.

Đồng thời, xác định biện pháp, tổ chức khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hình sự thì chuyển ngay sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Benh-vien-da-khoa-binh-an.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Bình An - Medic Cà Mau có một số sai phạm liên quan đến tiền sử dụng đất. Ảnh Internet

Tổ chức kiểm tra, rà soát lại việc triển khai việc áp dụng chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không đúng quy định của pháp luật tại dự án Bệnh viện Đa khoa Bình An - Medic Cà Mau và dự án Nhà máy Chế biến thức ăn thuỷ sản và phân vi sinh; việc Thường trực UBND tỉnh Cà Mau cho phép tạm thời chưa thu tiền SDĐ và lệ phí trước bạ nhà, đất, dẫn đến Cục trưởng Cục Thuế chưa thu tiền sử dụng đất của Cty TNHH Y tế Hòa Hảo tại dự án Bệnh viện Đa khoa Bình An - Medic Cà Mau, số tiền vi phạm là hơn 6 tỷ đồng, để có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu hình sự thì chuyển sang cơ quan điều tra theo quy định.

Xử lý về kinh tế, Tổng TTCP kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 74,7 tỷ đồng do vi phạm về tài chính đất đai và đầu tư xây dựng; giảm trừ khi quyết toán công trình số tiền hơn 16,3 tỷ đồng, trong đó, số tiền đã thu hồi là 44,4 tỷ đồng; số tiền đã giảm trừ là 9,4 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 1277/VPCP-V.I ngày 1/3/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận