Trong hội nghị Người lao động năm 2022, Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV GAS, Mã HOSE: GAS) đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh ước đạt năm 2022.aid124KHO-CANG-PV-GAS-2

Ảnh minh họa (Nguồn: Pvgas.com.vn)

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang đã nhấn mạnh, năm 2022 PV GAS tiếp tục hoàn thành xuất sắc và khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Trong đó, các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2 - 6 tháng, tăng trưởng so với năm 2021.

Đặc biệt, đây là năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ khi thành lập PV GAS, với tổng doanh thu đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch, tăng 25% so với năm 2021.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt trên 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch, tăng 49% so với năm 202. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch, tăng 51% so với năm 2021.

PV GAS nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 177% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2021.

Chỉ số ROA đạt trên 14%, ROE đạt trên 22%, doanh nghiệp tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao 25%/vốn điều lệ.

Năm 2022, GAS đã cung cấp trên 7,7 tỷ m3 khí khô, tăng 8% so với năm 2021 (đạt 90% bao gồm phần bán cho Petronas).

PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng condensate (đạt trên 100 ngàn tấn, bằng 155% kế hoạch, về đích trước kế hoạch 5 tháng) và sản lượng LPG kinh doanh (đạt trên 2 triệu tấn, bằng 118% kế hoạch, tương đương năm 2021 và về đích trước kế hoạch 2 tháng).

Với kết quả đó, PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất trên 11% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước, thị phần bán lẻ LPG chiếm 11% (chưa bao gồm Gas South).

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận