Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC).casc-4972

Ảnh minh họa. (Nguồn: Viettimes)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC).

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 175 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Theo đó, trong thời kỳ kiểm tra, Công ty đã cho Công ty cổ phần Vital Investments Group vay số tiền 40 tỷ đồng thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/22062022/HTKD/CASC-VIG ngày 22/6/2022.

Đồng thời, UBCKNN cũng phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện.

Cụ thể, Công ty có 01 thành viên Ban kiểm soát không có chứng chỉ chuyên môn quy định và không được đào tạo một trong các chuyên ngành theo quy định.’

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô còn bị phạt 150 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung sai lệch.

Cụ thể, Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/6/2022, 31/7/2022, 31/8/2022, 30/9/2022, 31/10/2022, 30/11/2022, 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023, 31/3/2023, 30/4/2023.

UBCKNN yêu cầu Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 16/11/2023).

Cũng theo Quyết định xử phạt của UBCKNN, những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô là 410 triệu đồng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2023, CASC ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 47% so với cùng kỳ, đạt 27,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm hơn 2 tỷ đồng, trong khi quý 3 năm trước lãi 5,4 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ghi nhận  108,7 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 8,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tương ứng giảm 26% và 4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2023, quy mô tài sản của CASC đạt gần 366 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận