Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố, công khai hàng loạt sai phạm trong các dự án đầu tư, xây dựng, sử dụng dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La.Ngày 12/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã công khai kết luận số 1035/KL-TTCP về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ xác định, công tác quản lý, cấp phép xây dựng một số dự án tại Sơn La còn yếu kém, không phù hợp với quy hoạch chung; xây dựng tại một số dự án khu vực đô thị không đúng giấy phép xây dựng được cấp, chậm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Việc lập, phê duyệt quyết định chủ trương, quyết định đầu tư công còn hạn chế, thiếu sót như không thành lập hội đồng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương; đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; có dự án được phê duyệt khởi công mới không đáp ứng được điều kiện theo quy định; một số dự án điều chỉnh quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng xác định, việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán chưa được thực hiện đầy đủ; việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để có hình thức xử lý chưa được quan tâm đúng mức.

1

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo tại cuộc công bố Kết luận thanh tra đối với UBND tỉnh Sơn La.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng kiểm tra trực tiếp, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt dự án còn nhiều tồn tại, bất cập. Cụ thể:

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện nội tiết tỉnh (giai đoạn 1). Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 115 đoạn Km0 - Km32, huyện Sông Mã do UBND huyện Sông Mã làm chủ đầu tư, UBND tỉnh cần yêu cầu Ban QLDA huyện căn cứ vào kết quả thanh tra, tổ chức tiến hành rà soát, lập đơn giá sửa đổi, bổ sung, thẩm định, phê duyệt, thương thảo ký phụ lục hợp đồng tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

Hay dự án đường giao thông Nậm Lầu - Nậm Ty do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, TTCP lưu ý cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án; giảm trừ khi thanh, quyết toán giá trị chênh lệch giữa thi công bằng thủ công và thi công bằng máy của công tác đào khuôn đường, nền đường do áp dụng định mức không đúng quy định với số tiền tạm tính hơn 7,3 tỷ đồng (Gói thầu xây lắp số 1, số 2, số 4). Đối với gói thầu số 3, tính toán, giảm trừ và điều chỉnh giá trị hợp đồng trước khi tổ chức thi công.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế kiểm tra, xử lý các đơn vị không xuất hoá đơn hoặc chậm xuất hóa đơn giá trị gia tăng, làm rõ việc các doanh nghiệp có giảm doanh thu để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hay không để xử lý trách nhiệm theo quy định, yêu cầu các đơn vị này khẩn trương xuất trả hoá đơn theo quy định.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu,

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Mộc Châu thực hiện việc kiểm tra, rà soát lại về quy hoạch, trình tự, điều kiện giao, cho thuê đất, quy hoạch sử dụng đất, quản lý sử dụng tài sản công trên đất theo quy định.

Dự án Xây dựng Khu dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Bê Tông và Xây lắp Sơn La - Do Công ty TNHH Bê Tông và Xây lắp Sơn La làm chủ đầu tư: UBND tỉnh đôn đốc chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện dự án theo độ được duyệt, trường hợp không có nhu cầu sử dụng, sử dụng đất được giao không đúng mục đích, tiến độ thực hiện chậm, kéo dài thì xem xét, kiểm tra thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi theo quy định.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ dự án khu dịch vụ thương mại trước và sau bán hàng siêu thị kim khí điện máy do Công ty TNHH thương mại Tiến Đoàn đầu tư, UBND tỉnh Sơn La phải chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì cùng với UBND TP Sơn La kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm một số công trình xây dựng không phép. Có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với diện tích 5.444 m2 đất thuộc quy hoạch đường giao thông, hành lang lưới điện, kè nắn suối đã giao cho Công ty TNHH thương mại Tiến Đoàn không đúng theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Chính phủ, “để xảy ra các khuyết điểm, tồn tại nêu trên, thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có nêu cụ thể trong Kết luận Thanh tra”.

Do vậy, Tổng Thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thực hiện nhiều nội dung để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra qua thanh tra.

Trong đó, rà soát, điều chỉnh lại qui mô, cơ cấu vốn đối với các công trình, dự án đã được phê duyệt, xác định tính cấp thiết của từng công trình, dự án để có kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm của giai đoạn tiếp theo, tránh đầu tư dàn trải, tập trung vốn cho các công trình cấp bách, trọng điểm để phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Thực hiện việc phân bổ vốn cho dự án theo đúng tiến độ kế hoạch vốn đã được thẩm định để đảm bảo tiến độ của dự án…

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, đồng thời chỉ đạo Thủ tướng các cơ quan, đơn vị, địa phương làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra và các Biên bản làm việc của Đoàn thanh tra, từ đó xác định hình thức xử lý phù hợp với qui định pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận