Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Licogi 18 - mã L18).Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Licogi 18 bị xử phạt 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 9/3/2020 thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 66/GCN-UBCK ngày 9/11/2018.

Ngoài ra, Licogi 18 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn Báo cáo tài chính quý I, IV/2019, Báo cáo tài chính quý II/2020, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định do Licogi 18 không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ/ĐHCĐ-L18 ngày 11/4/2018 tăng vốn từ 80.999.790.000 đồng lên 114.880.080.000 đồng trong Báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Tổng cộng, Licogi 18 phải nộp 185 triệu đồng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Licogi 18 - mã L18) được thành lập ngày 19/5/1961 tại Quảng Ninh. Qua các thời kỳ, để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã thay đổi nhiều tên gọi.

Từ tháng 1/2006, thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước Công ty đã chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.

Trụ sở công ty có địa chỉ ở số 471 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận