Ông Nguyễn Văn Hiệp, ủy viên HĐQT Công ty CP Licogi 13 (HNX: LIG) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,45% về còn 0,34% vốn điều lệ.Licogi 13 LIG Thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký bán 100000 cổ phiếu

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/3 đến 31/3. Ước tính với mức giá chốt phiên 18/3 là 14.700 đồng, lãnh đạo này có thể thu về 14,7 tỷ đồng.

Đầu năm 2022, HĐQT Licogi 13 đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 và năm 2022 với tổng mệnh giá tối đa là 75 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến sử dụng vào mục đích để thực hiện góp vốn vào dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào, tại Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022. Tài sản đảm bảo là hơn 8 triệu cổ phần của Licogi 13 đang được lưu ký tại VSD và toàn bộ phần vốn góp của công ty tại dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào.

Đáng chú ý, tại thời điểm 31/12/2021, Licogi 13 đang gánh khoản nợ phải trả lên đến hơn 4.546 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn hơn 3.585 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 992 tỷ đồng. Riêng tiền vay và nợ thuê tài chính hơn 1.460 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, chi phí lãi vay của Licogi 13 liên tục tăng, từ 63,7 tỷ đồng năm 2018 lên gần 108 tỷ đồng năm 2019 và hơn 142 tỷ đồng năm 2020. Năm 2021, LIG tiếp tục phải trả hơn 159 tỷ đồng tiền lãi.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế trong năm 2021, LIG ghi nhận doanh thu đạt 2.395,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 47,57 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 2,4% và 331,7% so với thực hiện trong năm 2020.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của LIG tăng 1,6% so với đầu năm lên 5.432,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.320 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.084,6 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 883,6 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong năm 2021, Licogi 13 nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Cụ thể, năm 2019, năm 2020, Công ty kê khai sai thuế suất thuế GTGT, kê khai sai thuế GTGT mua vào được khấu trừ. Trong năm 2019 và 2020, Công ty hạch toán chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi tính thuế TNDN. Công ty cũng chưa kê khai tính thuế từ đầu tư vốn đối với khoản chi trả lãi vay cho cá nhân.

Với các hành vi trên, Cục Thuế TP. Hà Nội quyết định xử phạt hành chính bằng tiền đối với công ty 298 triệu đồng. Để khắc phục hậu quả, Công ty phải nộp số tiền thuế GTGT còn thiếu 1 tỷ đồng; thuế TNDN còn thiếu 295 triệu đồng; thuế TNCN còn thiếu 157 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế 303 triệu đồng.

Như vậy, tổng hình phạt gồm tiền truy thu thuế và tiền phạt công ty phải nộp là hơn 2 tỷ đồng.

Link gốc: https://thuongtruong.com.vn/news/licogi-13-lig-thanh-vien-hdqt-tiep-tuc-dang-ky-ban-100-000-co-phieu-77945.html

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận