Cục Thuế TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Licogi 13 (HNX: LIG).Tại quyết định xử phạt, Cục thuế Hà Nội đã nêu, Licogi 13 đã có hành vi vi phạm hành chính cụ thể như sau: Về thuế GTGT, năm 2019, năm 2020, Công ty kê khai sai thuế suất thuế GTGT, kê khai sai thuế GTGT mua vào được khấu trừ, vi phạm Điều 8, Điều 14 của Thông tư số 219/2013-TT-BTC ngày 31/12/2013; Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Về thuế TNDN, năm 2019, năm 2020, Công ty hạch toán chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi tính thuế TNDN, vi phạm Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Công ty hạch toán chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN vượt mức quy định tại Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

3

Công ty Licogi 13.

Về thuế thu nhập cá nhân, năm 2019, năm 2020, Công ty chưa kê khai tính thuế từ đầu tư vốn đối với khoản chi trả lãi vay cho cá nhân, vi phạm quy định tại Điều 10, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Với các hành vi trên, Cục Thuế TP Hà Nội quyết định xử phạt hành chính đối với công ty Licogi 13 số tiền là 298 triệu đồng. 

Trong đó, phạt 291,64 triệu đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; phạt 6,5 triệu đồng do đã có hành vi khai sai trường hợp được miễn giảm thuế TNDN nhưng không dẫn đến tăng số thuế được miễn giảm năm 2019, năm 2020.

Để khắc phục hậu quả, Công ty phải nộp số tiền thuế GTGT còn thiếu 1 tỷ đồng; thuế TNDN còn thiếu 295 triệu đồng; thuế TNCN còn thiếu 157 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế 303 triệu đồng.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận