Tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt dự án Tuyến Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT với tổng mức vốn đầu tư 11.178 tỷ đồng.Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu vừa ký ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Tuyến Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT với tổng mức vốn đầu tư 11.178 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện trên địa bàn các huyện gồm: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn với tổng diện tích sử dụng đất của dự án dự kiến khoảng 640 ha, trong đó, địa phận huyện Chi Lăng khoảng 166 ha, địa phận huyện Cao Lộc khoảng 297 ha; địa phận huyện Văn Lãng khoảng 69 ha; địa phận thành phố Lạng Sơn khoảng 106 ha.

Tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang (ảnh: Phượng Nguyễn).

Tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang.

Mục tiêu dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; kết nối với đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự án; đáp ứng nhu cầu vận tải cho tỉnh Lạng Sơn nói riêng, vùng đông Bắc và cả nước nói chung; từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ cao tốc của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030.

Tuyến đường hoàn thành sẽ là cầu nối quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hải Phòng - Quảng Ninh, nhằm tạo ra hành lang kinh tế xuyên Á, tạo lợi thế để Việt Nam là ngõ giao lưu thương mại với Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á; góp phần liên kết, phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn như công nghiệp, du lịch, xuất nhập khẩu hàng hóa; thúc đẩy phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tạo động lực để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và trở thành một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng Trung di và miền núi Bắc Bộ.

Dự án có tổng chiều dài 59,87 km, bao gồm: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với chiều dài 43,43km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam với chiều dài 16,44km.

Đối với tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam với chiều dài 16,44km, gồm 02 đoạn. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m; giai đoạn phân kỳ, đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 14,5m. Trong đó, đoạn tuyến số 1 là điểm đầu km0+000 giao với tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, điểm cuối km14+353 tại nút giao giữa QL.4A và đường vào cửa khẩu Tân Thanh với chiều dài 14,56km. Đoạn tuyến 2 là điểm đầu km0+000; điểm cuối km1+875 tại nút giao giữa QL.4A và đường vào khu cửa khẩu Cốc Nam với chiều dài 1,88km.

Đối với tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng trong giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m; giai đoạn phân kỳ, đầu tư với quy mô 4 làn, bề rộng nền đường 17m. Dự án dự kiến xây dựng 05 trạm thu phí, gồm 02 trạm thu phí đặt trên tuyến chính của cao tốc và 03 trạm phí đặt trên tuyến nhánh tại các nút giao thông và điểm ra - vào cao tốc, phù hợp với hình thức thu phí tự động không dừng.

Hiện nay, toàn tuyến xây dựng 39 công trình cầu, trong đó, đoạn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có 24 cầu gồm 21 cầu trên tuyến chính, 01 cầu trong nút giao và 02 cầu trên đường ngang. Đoạn tuyến kết nối cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam có 15 cầu, gồm 10 cầu trên tuyến chính, 03 cầu nút giao và 02 cầu trên đường ngang.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra thực hiện các nội dung tại Quyết định này đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận