Ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hải Phòng và Cục THADS TP Hải Phòng đã ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác THADS” nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS nói chung và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng nói riêng. Quy chế gồm 3 chương, 15 điều, trong đó tập trung quy định cơ chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP và Cục THADS TP trong việc trao đổi, cung cấp thông tin; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; kiểm tra về THADS có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và triển khai thí điểm chế định Thừa Phát Lại. 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong công tác THADS.
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong công tác THADS.

Năm 2015, các cơ quan THADS TP Hải Phòng phải tổ chức thi hành hơn 16 ngàn việc với tổng số tiền hơn 4.100 tỷ đồng, trong đó số vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng là 328 việc với số tiền gần 3000 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình khẳng định: Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ giúp 2 đơn vị thực hiện hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu, tổ chức thi hành sớm, xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

Ông Bình cũng mong muốn sau lễ ký kết, 2 đơn vị sẽ có những hoạt động cụ thể để thực hiện quy chế trên hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Văn Khúc – Sĩ Nghiêm

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận