Thanh tra huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của UBND xã Phú Cường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.Xã Phú Cường là một xã miền núi nằm phía Đông Bắc của huyện Đại Từ (Thái Nguyên), cách trung tâm huyện 14km; tổng số hộ dân là 1.325 hộ, bao gồm 10 xóm; tổng diện tích đất tự nhiên 1.628ha...

Theo kết luận thanh tra (KLTT) của huyện Đại Từ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, UBND xã Phú Cường đã triển khai phổ biến các quy định, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý đất đai; thục hiện tuyên truyền pháp luật đất đai đến nhân dân; phân công nghiệm vụ lãnh đạo UBND, Công chức địa chính thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn; ban hành kế hoạch thực hiện đề án quản lý đất đai hàng năm và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, kiểm tra thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

UBND xã Phú Cường đã triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND xã…

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Thanh tra huyện Đại Từ cũng chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, có 1 trường hợp GCNQSD đất ghi sai số thửa đất so với hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất và bản đồ  địa chính (Hồ sơ đề nghị cấp dổi GCNQSD đất cho ông Trần Đình Tám và bà Bùi Thị Thơm, xóm Mấn, xã Phú Cường: cấp thửa đất số 2122 (hồ sơ đề nghị là 212), tờ bản đồ số 31, diện tích 757m2, loại đất LUK; cấp thửa số 113, tờ bản đồ số 33, diện tích 350m2, loại đất trồng cây lâu năm (hồ sơ đề nghị là thửa 115).

Thanh tra huyện Đại Từ chỉ rõ trách nhiệm để xảy ra sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện (viết giấy chứng nhận không đúng với hồ sơ).

Một góc huyện Đại từ, Thái Nguyên. Ảnh: Báo Xây dựng

Một góc huyện Đại từ, Thái Nguyên. Ảnh: Báo Xây dựng

Ngoài ra còn 1 trường hợp cấp GCNQSD đất lần đầu cho ông Trần Văn Chiến và bà Trần thị Hiên, trú tại xóm Minh Thắng, xã Na Mao (thửa đất tại xóm Na Mấn, xã Phú Cường); Thửa đất số 623, tờ bản đồ số 43, diện tích 175m2, loại đất nuôi trồng thuỷ sản đã được cấp GCNQSD đất, UBND xã Phú Cường lập biên bản kiếm tra, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất không đúng với mục đích sử dụng đất (loại đất) đã sử dụng ổn định tại thời điểm lập hồ sơ cấp GCNQSD đất (sử dụng trồng chè từ năm 2007 cho đến nay), thuộc trường hợp phải thu hồi GCNQSD theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Để xảy ra những sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về ông Vũ Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch HĐND xã - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã; ông Đặng Văn Thế - công chức địa chính xã Yên Lãng - nguyên Công chức địa chính xã Phú Cường trong việc lập biên bản kiểm tra hiện trạng, mục đích, quá trình sử dụng đất; trách nhiệm thẩm định thuộc về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

KLTT cũng nêu rõ, trong thời điểm thanh tra, UBND xã Phú Cường đã kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn xã. Các trường hợp vi phạm đã chấp hành nộp phạt theo quy định. Tuy nhiên, còn 13 trường hợp theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành năm 2019,2020,2021 và 4 trường hợp vi phạm năm 2022, đến nay chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục hiện trạng thửa đất trước khi vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành.

Để xảy ra vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Kim Chinh - Chủ tịch UBND xã từ năm 2019 đến tháng 4/2020 (06 trường hợp); bà Hoàng Ngọc Bích - Chủ tịch UBND xã (12 trường hợp); ông Đặng Văn Thế - Công chức địa chính xã Yên Lãng - Nguyên Công chức địa chính xã Phú Cường.

Thanh tra huyện Đại Từ cũng chỉ rõ, UBND xã Phú Cường chưa thực hiện xây dựng phương án sử dụng đối với 17 thửa đất, diện tích 184.676m2 đất nuôi trồng thuỷ sản và 6 thửa đất nông nghiệp diện tích 11.637m2 do UBND xã quản lý theo quy định Luật Đất đai 2013 (UBND xã Phú Cường đã lập hồ sơ quản lý).

Bên cạnh đó, khi thực hiện thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai, UBND xã Phú Cường đã lập biên bản hoà giải nhưng chưa thành lập Hội đồng hoà giải theo quy định. Trách nhiệm thuộc về UBND xã, Chủ tịch UBND xã; Công chức Địa chính - Xây dựng xã Phú Cường.

Với những vi phạm trên, Chánh thanh tra huyện đại từ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, xem xét thu hồi GCNQSD đất số DC 102394 đã cấp cho ông Trần Văn Chiến và bà Trần thị Hiên, ngày 28/9/2021, thửa đất số 623, tờ bản đồ số 43, diện tích 175m2, loại đất nuôi trồng thuỷ sản, xã Phú Cường do cấp không đúng với mục đích sử dụng đất.

Yêu cầu UBND xã Phú Cường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể UBND và các cá nhân liên quan. Thực hiện khắc phục hết những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong KLTT và báo cáo kết quả thực hiện KLTT gửi về thanh tra huyện theo thời gian quy định nêu trong KLTT.

Để có thông tin khách quan tới bạn đọc về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và việc báo cáo thực hiện KLTT của UBND xã Phú Cường đến nay đã thực hiện ra sao. Trao đổi với bà Hoàng Ngọc Bích - Chủ tịch UBND xã Phú Cường, bà Bích cho biết: “UBND xã đã tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm nêu trong KLTT. Đối với những tồn tại hạn chế thì UBND xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Hiện chưa có báo cáo thục hiện gửi về thanh tra huyện, dự kiến trong tuần tới UBND xã sẽ có báo cáo gửi về thanh tra huyện”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận