Theo Bộ Tài chính, Toàn hệ thống KBNN thành phố thực hiện kiểm soát thanh toán cho 5.716 dự án, tổng kế hoạch vốn là 52.126 tỷ đồng, đã giải ngân 19.194 tỷ đồng, đạt 36,82%/KHV.1

Kho bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính. (Ảnh: chụp màn hình)

Theo báo cáo của KBNN thành phố, đối với công tác tập trung nguồn thu, đơn vị phối hợp với chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội mở thêm 03 tài khoản chuyên thu để tổ chức thu phạt, lệ phí trước bạ vào các ngày thứ Bảy hàng tuần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức người dân nộp thuế; Phối hợp với cơ quan Thuế, các NHTM tổ chức triển khai thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy; Triển khai thí điểm công tác thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 164.485 tỷ đồng, đạt 40,5% dự toán, giảm 14% so với cùng kỳ.

Về công tác quản lý và kiểm soát chi ngân sách nhà nước, KBNN thành phố đã tuân thủ các chỉ đạo của KBNN, chính quyền địa phương, phối hợp tốt với cơ quan tài chính trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ. Kết quả chi thường xuyên ngân sách địa phương là 17.274 tỷ đồng, đạt 37,03% dự toán, ngân sách Trung ương đã chi là 9.079 tỷ đồng.

Toàn hệ thống KBNN thành phố thực hiện kiểm soát thanh toán cho 5.716 dự án, tổng kế hoạch vốn là 52.126 tỷ đồng, đã giải ngân 19.194 tỷ đồng, đạt 36,82%/KHV.

Các công tác trọng tâm khác của hệ thống KBNN Thành phố đều đạt kết quả tốt, tại trụ sở các đơn vị KBNN thuộc hệ thống không còn phát sinh thu chi tiền mặt từ tháng 6 năm 2020; các đơn vị giao dịch đã đăng ký tham gia DVC trực tuyến đạt 98% trong tổng số đơn vị thuộc diện tham gia.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận