Theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, sẽ có 36 biển số xe ô tô sẽ được đưa ra đấu giá trong ngày 21/9 và 22/9/2023.Tin nên đọc

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - đơn vị được Bộ Công an lựa chọn để tổ chức đấu giá biển số ô tô cho biết, sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 36 biển ô tô. 

Theo đó, trong ngày 21/9 sẽ có 18 biển số được được đưa ra đấu giá. Thời hạn nộp hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 18/9/2023.

Anh so 1

Trong ngày 22/9, cũng sẽ có 18 biển số được được đưa ra đấu giá. Thời hạn nộp hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 19/9/2023.

Cũng theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, đối với người tham gia đấu giá nhưng không trả giá sẽ không bị mất tiền đặt trước. Theo quy định, chỉ có người không tham gia vào phòng đấu giá thì sẽ không được hoàn lại tiền đặt trước.

anh so 2

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận