Nuôi trồng thủy sản phát triển... dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản được khơi thông, mở rộng... 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận