Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố Quyết định về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã HNG).Ảnh minh họa. (Nguồn: CafeF

Ảnh minh họa. (Nguồn: CafeF

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của HNG do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 của HNG là -3.426,49 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Trước đó, vào ngày 03/09/2020, HOSE ra quyết định chuyển cổ phiếu HNG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 07/09/2020.

Vào ngày 12/04/2022, HAGL Agrico nhận được Công văn số 424/SGDHCM-NY của HOSE về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG, đồng thời yêu cầu Công ty đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo do trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của HNG, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -1.119,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi tại ngày 31/12/2021 là -3.426,49 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh trong quý 1/2022, HNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 213,9 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận gộp giảm 75% còn chưa tới 11 tỷ.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 50 tỷ xuống còn vỏn vẹn 4 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính tăng mạnh  lên hơn 135 tỷ đồng. Do đó, dù các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 112,6  tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp vẫn có lãi gần 7 tỷ đồng.

Kết quả, lỗ thuần về sản xuất kinh doanh là 44,6 tỷ đồng, hạch toán lỗ do đánh giá chênh lệch tỉ giá cuối kỳ 68 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của HNG tại thời điểm 31/3/2022 đã nâng lên mức 3.539 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của HNG đạt 13.698,3 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm: tài sản dở dang dài hạn 4.651 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1.667 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn 1.274 tỷ đồng.  

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, mặc dù thông qua kế hoạch đạt doanh thu thuần hơn 1.730 tỷ đồng (tăng 44% so với năm trước), nhưng doanh nghiệp vẫn dự tính tiếp tục lỗ trước thuế hơn 2.710 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận