UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố.Được biết, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục này nhằm tránh tình trạng ao, hồ bị thu hẹp diện tích, trục lợi bất hợp pháp, giữ gìn diện tích mặt nước, bảo vệ cảnh quan môi trường.

img-bgt-2021-z3303415446182-23c4f486733bf05a1390c43df8cfa8bc-1648720106-width1620height1080.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố. Ảnh Internet

Theo Quyết định phê duyệt, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp đến các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố theo quy định.

Trong quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp xem xét đánh giá sự phù hợp của giải pháp thiết kế đồ án với danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp được duyệt và các giải pháp hoàn trả (nếu có); tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét đồng thời trong quá trình phê duyệt đồ án.

UBND các quận, huyện, thị xã phổ biến nội dung quyết định này đến UBND các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố và các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý thuộc danh mục hồ, ao đầm không được san lấp trên địa bàn để biết và triển khai thực hiện. Các đơn vị kiểm tra, rà soát, đối chiếu danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp với quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt để tổng hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm thống nhất; kiểm tra, phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm, sử dụng không đúng mục đích.

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm lên kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp; xử lý những trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận