Lũy kế cả năm 2022, CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng đến 140% so với năm 2021.xxx

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong quý IV/2022 của DGC.

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã HOSE: DGC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt gần 3.112 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế của DGC đạt gần 1.124 tỷ đồng, giảm 20% so với quý IV/2022. Nguyên nhân là do các chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp… đều tăng so với kỳ trước.

Dù kết quả kinh doanh sụt giảm trong quý IV, tuy nhiên luỹ kế cả năm 2022, doanh thu của DGC đạt 14.444 tỷ đồng vẫn tăng 51% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6.040 tỷ đồng và tăng 140% so với năm 2021.

Như vậy, CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang vượt 19% kế hoạch doanh thu, vượt 73% mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đã đề ra.

Trong một động thái mới đây nhất, CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE để giải trình về Báo cáo tài chính ủy IV/2022 có sự chênh lệch 10%.

Đáng chú ý, HDG cho biết tại báo cáo hợp nhất, doanh thu năm 2022 tăng 51% so với cùng kỳ nhờ sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, giá bán tăng (doanh thu Phốt pho vàng tăng 112%, doanh thu các mặt hàng phân bón tăng 22%, doanh thu WPA tăng 62%...).

Trong khi giá vốn chỉ tăng 20,52% dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 112,7%. Cùng với đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 212% so với cùng kỳ. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của HDG mới tăng 140% so với cùng kỳ năm 2021 trước đó.

DSC_4017-e1575606851922

Ảnh minh họa. (Nguồn: Ducgiangchem.vn)

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt hơn 13.315 tỷ đồng gấp 1,56 lần so với đầu năm.

Hàng tồn kho của công ty giảm 34% so với đầu năm xuống 918 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm và nguyên vật liệu.

Cuối quý IV/2022, nợ phải trả của DGC khoảng 2.481 tỷ đồng, gần như toàn bộ là nợ vay ngắn hạn (nợ dài hạn chỉ chiếm 100 triệu đồng).

Vốn chủ sở hữu đạt gần 10.835 tỷ đồng bao gồm 5.084 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận